Gå til indhold

Igangsatte projekter om innovative indkøb

Regionernes ambition er at fremme indkøb der i et helhedsperspektiv giver værdi til ”sundhedsforretningen”. Regionerne vil indsamle en fælles vidensbase om værdibaserede indkøb. Dels i form af en casesamling med regionale eksempler på værdibaserede indkøb og -samarbejder, dels i form af systematisk videndeling om, hvordan de værdibaserede indkøb og -samarbejder planlægges og udføres, herunder i samspil med klinikerne og medleverandørerne.

Regionerne vil løbende bidrage med nye cases, og i regi af FOVIS vil parterne drage læring af de konkrete projekter og vurdere de største udfordringer med de mere værdibaserede indkøb.

A1. Tværoffentligt udbud af sårprodukter

A2. Telemedicinsk udstyr til hjemmebehandling

A3. Regionslager og logistikydelser

A4. TAVI-hjerteklapper

A5. Knæimplantater

A6. Ilt til hjemmepatienter

A7. Sårplejemidler

A8. Trykfordelende madrasser

A9. Forpakninger

A10. Procedurepakker

A11. Sundhedsydelser

A12. Udbud af serviceydelser til Hjertemedicinsk Klinik

A13. Acceleratorudbud

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af ORS
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Christina Carlsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0266
E cca@regioner.dk
Billede af CCA