Gå til indhold

Udrednings- og behandlingsret

Når man bliver henvist til udredning eller behandling på et hospital, får man en række forskellige patientrettigheder. På undersiderne kan du læse mere om disse rettigheder, og hvordan vi i Danske Regioner samarbejder med privathospitalerne om at sikre hurtig udredning og behandling af høj kvalitet.

Under Ret til hurtig udredning kan du læse mere om, hvad retten til at blive undersøgt og udredt hurtigt indebærer.

Under Sygehusvalg kan du læse mere om retten til frit at vælge mellem offentlige sygehusafdelinger (frit sygehusvalg), og om hvornår man som patient har ret til at vælge et privathospital (udvidet frit sygehusvalg).

Under Samarbejde med privathospitaler kan du læse mere om hvilke type aftaler, der er indgået mellem regionerne/Danske Regioner og privathospitalerne.

Under Kvalitet på privathospitaler, kan du læse mere om rammerne for kvalitetsarbejdet med privathospitalerne.