Gå til indhold

Sundhedsuddannelser

Danske Regioner arbejder for sundhedsuddannelser, der følger med tiden. Uddannelserne skal til enhver tid levere de sundhedsfaglige kompetencer, som sundhedsvæsenet har brug for. De skal sikre, at regionerne sammen med personalet altid kan tilbyde patienterne den helt rigtige behandling.

Det er medarbejderne i sundhedsvæsenet, der i det daglige arbejde på afdelingerne diagnosticerer, plejer og behandler patienterne og medvirker til at sikre gode sammenhængende patientforløb.

Derfor er det afgørende for kvaliteten i behandlingen, at de sundhedsfaglige uddannelser altid matcher udviklingen i sundhedsvæsenet og de krav, der stilles til sundhedspersonalets kompetencer. Nogle af de kompetencekrav, der går på tværs af sundhedsuddannelserne er det tværsektorielle og tværprofessionelle samarbejde, patient- og pårørendeinvolvering, sikkerhed og sammenhæng for patienten. 

Bred vifte af sundhedsuddannelser

Regionerne har med ansvaret for drift og udvikling af sundhedsvæsenet interesse i en bred vifte af sundhedsuddannelser på forskellige uddannelsesniveauer:

  • Lægeuddannelsen
  • Den lægelige videreuddannelse
  • De sundhedsrettede professionsbacheloruddannelser: Sygeplejerske-, radiograf-, bioanalytiker-, ergo- og fysioterapeutuddannelserne
  • De sundhedsrettede erhvervsuddannelser: Social- og sundhedsassistent-, lægesekretær-, hospitalsserviceassistent-, hospitalsteknisk assistent- og ambulanceassistent-uddannelserne
  • Hertil kommer en række kortere, sundhedserhvervsrettede uddannelser som portører, ambulancebehandlere og paramedicinere

Regionerne spiller en central rolle i uddannelsen af sundhedspersonalet, fordi der i alle sundhedsuddannelser indgår klinisk undervisning eller praktikperioder på sygehusafdelinger. Når regionerne på den måde stiller kliniske og praktiske uddannelsespladser til rådighed for elever og studerende, er de også med til at sikre, at uddannelserne har et klinisk relevant og opdateret indhold.

læs mere

Ansættelsesprocedurer

Hvis du vil vide mere

Kontakt