Gå til indhold

Regionernes deler viden om PFAS

Regionerne har siden 1996 delt deres viden om og erfaringer fra kortlægning og undersøgelse af forurenede grunde.

Deling af viden og erfaringer sker som hovedregel gennem Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, der bl.a. afholder kurser for regionernes medarbejdere og udgiver forskellige typer af erfaringsopsamlinger. 

Læs mere på www.miljoeogressourcer.dk

I 2022 var ca. 85 fagmedarbejdere fra regionerne på kursus i PFAS, afholdt af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. Regionerne deltager også i internationale og nationale konferencer om jordforurening.

I regi af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer har der siden 2014 været en PFAS-gruppe, hvor regionernes fagmedarbejdere med særlig viden om PFAS har delt viden. PFAS-gruppen har bl.a. indgået som følgegruppe i forbindelse med udarbejdelsen af Miljøstyrelsens rapport om ”Kortlægning af brancher der anvender PFAS”.

Læs rapporten "Kortlægning af brancher der anvender PFAS" (pdf)

PFAS-gruppen har desuden været primus motor i udarbejdelsen af ”Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser”, som blev udgivet i 2018 og senest opdateret i 2022. Der kommer hele tiden ny viden om PFAS, og PFAS-gruppen har været med til at sikre, at denne viden kommer alle regioner til gode.

Læs "Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser (pdf)

Siden sommeren 2021 har PFAS-gruppen holdt møde med ca. 14 dages mellemrum for at sikre at al ny viden om PFAS kommer alle regioner til gode. Gruppen har desuden drøftet emner så som: hvilke yderligere brancher der kan give risiko for PFAS, hvordan undersøgelser af PFAS-grunde bedst tilrettelægges, hvordan undersøgelsesresultater skal vurderes etc.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt
Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Over halvdelen af drikkevandsboringerne i Danmark er forurenet

Forureningen af det danske drikkevand har nået et kritisk punkt. Hvis der også skal være rent drikkevand til vores børn, skal der gøres noget nu, advarer Danske Regioner i et nyt udspil. I udspillet efterlyses der blandt andet, at der laves et samlet overblik over vores grundvand.

Læs mere

Regionerne vil halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035

Med en ny strategi vil regionerne halvere hospitalernes CO2-udledninger inden 2035 sammenlignet med 2022. Det gør en stor forskel for klimaet, da sundhedsvæsnet tegner sig for omkring 6 procent af Danmarks CO2-udledninger, hvoraf hospitalerne er den primære udleder.

Læs mere

Danske borgmestre og en regionsformand skal dele unik klima-viden på COP28

Lokal klimahandling er blandt temaerne ved COP28. Det er et område, som Danmark er langt fremme på, og på klimatopmødets dag to skal en række danske borgmestre og formanden for Danske Regioner derfor fortælle om deres arbejde med lokale klimahandlingsplaner.

Læs mere

Debat: Tænk Danmarks arealer sammen og red os fra oversvømmelser

Vandet kommer. Det holder sig hverken inden for den enkelte kommune eller ministerium. Regeringens Klimatilpasningsplan 2 bør sætte rammer for en helhedsplan, hvor lodsejere, kommuner, regioner og staten bidrager til at finde samlede løsninger. Danske Regioner med Økologisk Landsforening og SEGES Innovation i Avisen Danmark.

Læs mere