Gå til indhold

Klimaalliancen

I 2023 lancerede regionerne sammen med KL og Realdania partnerskabet Klimaalliancen. Den grønne tænketank CONCITO og det internationale bynetværk C40 er videnspartnere i alliancen.

Formålet med samarbejdet i Klimaalliancen er at støtte regioner og kommuner i deres arbejde med at omsætte klimahandlingsplaner og klimaarbejde til effektiv klimahandling. Samarbejdet er et vigtigt skridt på vejen mod det nationale mål om at opnå klimaneutralitet inden 2050.

 

 

Samarbejde og vidensdeling på tværs af regioner og kommuner

I Klimalliancen vil regioner og kommuner sammen med Realdania, CONCITO og C40 samarbejde om at accelerere eksisterende og nye klimaindsatser. Partnerskabet ønsker at skabe vidensdeling, samle op på tværgående udfordringer og række ud til kommuner og regioner, som vil arbejde sammen på tværs af landet om at udvikle nye svar og løsninger.

Klimaalliancen vil derudover sætte fokus på det store arbejde, der allerede bliver lagt i at skabe bæredygtige lokalsamfund, byer og regioner over hele landet. Og belyse det enorme potentiale, der ligger i at udvide og styrke det lokale og regionale klimaarbejde. 

Fra klimaplaner til klimahandling

Klimalliancen vil blandt andet understøtte klimahandling i regioner og kommuner ved at igangsætte en række klimaudviklingsspor og ved at sætte fokus på monitorering. 

Klimaalliancen vil igangsætte en række klimaudviklingsspor, som skal understøtte regionernes og kommunernes klimaarbejde. Et klimaudviklingsspor er et tværgående udviklings- eller demonstrationsprojekt, hvor en gruppe projektdeltagere (kommuner, regioner mv.) går sammen om at udforske og udvikle ambitiøse løsninger på konkrete udfordringer, fx. inden for transporten og landbruget.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere