Gå til indhold

De nye ferieaftaler

RLTN og Forhandlingsfællesskabet blev ved OK-18 enige om to nye ferieaftaler, der træder i kraft 1. september 2020, og som herefter vil udgøre det samlede regelgrundlag for ferierettigheder på det regionale område.

Aftalerne implementerer de ændringer af ferieloven, som Folketinget vedtog i januar 2018, og som blandt andet indebærer, at alle rettigheder omfattet af ferieloven pr. 1. september 2020 overgår til optjening og afholdelse efter princippet om samtidighed, dvs. samtidig optjening og afholdelse af ferie. Reglerne om 6. ferieuge ikke er omfattet af ændringerne, dvs. at de gældende regler for 6. ferieuge videreføres.

Folketinget har vedtaget en overgangsordning, der skal sikre en smidig overgang til den nye ferieordning. Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en fælles vejledning, der skal understøtte overgangen til det nye feriesystem.

Vejledninger m.v.

De nye ferieregler 

Vejledning

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en samlet vejledning om de to nye ferieaftaler, som træder i kraft den 1. september 2020. Vejledningen gennemgår fortolkningen af de to nye ferieaftaler og indeholder bl.a. konkrete eksempler til forståelsen af reglernes anvendelse i praksis.

Du kan læse vejledning om ferie 2020 her:

Plancher

Danske Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet har samtidig udarbejdet en illustreret folder og et planchesæt, som kort forklarer de væsentligste elementer i de nye ferieregler. 

Du kan læse planchesæt og folder her:

Animationsvideo

Som supplement til vejledningerne om de nye ferieaftaler, har Danske Regioner, KL og Forhandlingsfællesskabet herudover fået udviklet en kort animationsfilm, som forklarer de mest væsentlige elementer i de nye ferieregler.  

Ferieplanlægger

Endelig er der udviklet en fælles Ferieplanlægger, som er et digitalt værktøj, der kan bruges til at få et vejledende overblik over optjening og afholdelse af ferie. Hensigten med Ferieplanlæggeren er at give et vejledende værktøj til at planlægge ferie i ferieåret – første gang fra 1. september 2020. 

Ferieplanlæggeren giver et samlet overblik over alle 6 ferieuger. Den kan både bruges til at indtaste ønsket ferie, og giver et overblik over om der vil være behov for at aftale ferie på forskud, men den kan også benyttes til at indtaste de nødvendige antal feriedage som skal bruges i forbindelse med ferielukning, og på den måde få et godt overblik over den samlede ferie til rådighed. 6. ferieuge er også lagt ind, og det er muligt for de ansatte at markere, om de ønsker at afholde 6. ferieuge.

Ferieplanlæggeren giver et enkelt og vejledende overblik over, hvor meget feriefrihed den ansatte har ret til. Den tager ikke stilling til, om den ansatte også har ret til ferie med løn. I kommuner og regioner afregnes ferie i timer, men for enkelthedens skyld anvender ferieplanlæggeren kun dage.

Ferieplanlæggeren gemmer ikke indtastningerne, og man kan heller ikke selv gemme i systemet, men må eventuelt printe indtastningerne.

Ved at trykke på de enkelte felter og overskrifter i planlæggeren får man en kort forklaring til begreberne og hvordan felterne skal udfyldes.

Du kan læse om ferieplanlæggeren her: