Gå til indhold

Sundhedsforskning og innovation

Forskning og innovation giver ny viden og er grundlaget for bedre behandling af patienterne. Forskning er en integreret del af hverdagen i sundhedsvæsenet. Samtidig er sundhedsforskningen det største forskningsområde i Danmark.

Forskning er grundlaget for kvalitetsudvikling og organisering af såvel hospitaler som praksissektoren. Forskningsresultater sikrer, at regioner og klinikere til stadighed kan træffe evidensbaserede beslutninger og tilbyde den bedste behandling. Forskning skaber også motivation og medejerskab, og den er grundlaget for et højtuddannet personale.

Regionerne arbejder derfor, sammen med universiteterne, på de bedste rammevilkår for sundhedsforskningen. Forskning er også med til at skabe innovation og vækst i samfundet. Sundhedsforskningen foregår ofte i et samarbejde mellem det private erhvervsliv og det offentlige sundhedsvæsen. Således foregår udviklingen af medicin og udstyr i et tæt samarbejde mellem regioner og industri.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Portræt af Catherina Bozorgi