Gå til indhold

Ledelse og personale

Danske Regioner arbejder målrettet på at skabe gode rammer for, at ledere og medarbejdere i regionerne kan levere ydelser til borgerne af højst mulig kvalitet og effektivitet.

Danske Regioner har en lang tradition for at understøtte regionernes arbejde med at indfri de høje forventninger om kvalitet og effektivitet. Det sker blandt andet ved at sætte opgaven og en optimal opgavevaretagelse i centrum, for de løsninger, der arbejdes for.

Regionerne har behov for løsninger, som kan fastholde regionerne som arbejdspladser med udvikling og arbejdsglæde, og som giver gode muligheder for at tiltrække, fastholde og motivere ledere og medarbejdere med de rette kompetencer.

Danske Regioner fokuserer derfor som arbejdsgiverorganisation for regionerne på at understøtte regionernes arbejde med at udvikle dygtige ledere og medarbejdere, og med at sikre et godt og tidssvarende samarbejde mellem ledere og medarbejdere.