Gå til indhold

Sammen står vi stærkest

Det danske sundhedsvæsen har et stærkt digitalt fundament, som er anerkendt i verden

Samarbejdet mellem stat, regioner og kommuner tager blandt andet afsæt i fælles strategier, herunder ”Strategi for digital sundhed 2018-2022” og den fælles strategi for cyber- og informationssikkerhed i sundhedssektoren. Regionerne har solide erfaringer og et velfungerende samarbejde på digitaliseringsområdet. Med ”Sundhed for dig – Regionernes samarbejde om digitalisering” bygger vi videre på dette fundament. Vi går fra digitalisering som et redskab, man bruger til at optimere processer, til at bruge digitale løsninger til at transformere borgerens møde med sundhedsvæsenet. Det kræver fælles beslutninger og investeringer, som ikke kan vente.

For at realisere de digitale potentialer, vil vi søge nye veje og løsninger sammen. Vi vil samarbejde på tværs med alle relevante aktører, herunder borgere og medarbejdere, for at sikre de bedst mulige løsninger. Vi vil udnytte hinandens gode erfaringer og drage fordel af at gøre tingene sammen.

 

Sammen står vi stærkest

Målsætninger

  • Vi lægger alle større beslutninger om digitalisering og teknologi ind på det fælles bord
  • Vi stræber efter ensartede digitale muligheder på tværs af Danmark.
  • Vi skaber rum til innovation og læring fra de, der går forrest, og vi anerkender forskellige veje til at nå målet. Der er forskellige systemlandskaber og forudsætninger – det drager vi fordel af.
Strategi for digital sundhed 2018-2022

Fælles strategi for digital sundhed

I januar 2018 lancerede Sundheds- og Ældreministeriet, Finansministeriet, Danske Regioner og KL ”Strategi for digital sundhed 2018-2022”, som skal give et samlet patientoverblik og gøre det muligt at dele relevante oplysninger digitalt. Behovet for digitale løsninger stiger i takt med, at den demografiske udvikling fortsætter, og at sygehusene både bliver mere avancerede.

Den teknologiske udvikling, interessen fra både forskningsmiljøer, brancheorganisationer og private virksomheder samt de generelle forventninger til den digitale transformation er betydelige. Det er et momentum, der skal udnyttes, så sundhedsvæsenet også fremover kan levere ydelser af højeste kvalitet til borgerne.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af RRS