Gå til indhold

Hjertesygdomme

Mere end halvdelen af danskere over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom og omkring 524.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom i dag. Det svarer til en stigning på ca. 31 procent siden 2004.

Det skaber et stort pres på sundhedsvæsenet. Regionerne har derfor løbende fokus på at optimere indsatserne, så de mange hjerte-kar-patienter sikres et bedre og mere sammenhængende forløb.Nye effektive løsninger som skaber værdi for patienterne

Regionerne har hele tiden fokus på det, der giver mest værdi for patienten.

Med mere end en halv million hjertepatienter, er der brug for mere individuelle løsninger, som skaber værdi for patienterne, således at patienterne får den bedst mulige behandling i stedet for mest mulig behandling. En ledestjerne i vores arbejde er, at patienter skal have større indflydelse og bedre overblik over deres behandlingsforløb, og information og tilbud skal tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Regionerne mener, der er brug for mere individuelle løsninger. I fremtiden bør der være ekstra fokus på sammenhængen mellem forebyggelse, behandling og rehabilitering. I dag oplever patienter ofte udfordringer ved sektorovergangene mellem for eksempel hospital og kommune.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af medarbejder Morten Kamp Thomsen
Hjerteudspil

Vores vision for bedre hjertesundhed

Danske Regioner vil med dette udspil slå et slag for sunde hjerter til alle. Det er vores vision at sikre bedre forebyggelse og tidlig opsporing af hjertesygdom og gøre det trygt, nært og nemt at være hjertepatient i Danmark.

Læs udspillet her:

relaterede nyheder

Læs mere

Akutlægehelikopterne kommer ofte i luften

De danske akutlægehelikoptere flyver til alle dele af landet, men det er især på øerne og det vestlige, sydlige og nordøstlige Jylland samt den sydlige og vestlige del af region Sjælland, at der er brug for dem.

Læs mere

Flere obduktioner kan give bedre forebyggelse af for tidlig død

Når et familiemedlem pludselig afgår ved døden, står familien tilbage i chok, sorg og med en masse ubesvarede spørgsmål. Det kan f.eks. være spørgsmål om, hvorvidt dødsfaldet skyldes arvelig sygdom, og det kan selvsagt skabe stor bekymring for familien. Danske Regioner har derfor nu indgået en aftale med landets tre retsmedicinske institutter, som skal sikre, at flere pårørende får hjælp til en afklaring af, hvorfor et familiemedlem er død uventet, pludseligt og i en tidlig alder.

Læs mere

Det digitale sundhedsvæsen hjælper dem, der har det allersværest

Digitalisering og nærhed er ikke modsætninger. Med digitale tilbud vil vi hjælpe bedre og mere - også mennesker med svære psykiske lidelser eller alvorlige kroniske sygdomme. Det skal altid være frivilligt.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere