Gå til indhold

Hjertesygdomme

Mere end halvdelen af danskere over 55 år rammes af en hjerte-kar-sygdom og omkring 524.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom i dag. Det svarer til en stigning på ca. 31 procent siden 2004.

Det skaber et stort pres på sundhedsvæsenet. Regionerne har derfor løbende fokus på at optimere indsatserne, så de mange hjerte-kar-patienter sikres et bedre og mere sammenhængende forløb.Nye effektive løsninger som skaber værdi for patienterne

Regionerne har hele tiden fokus på det, der giver mest værdi for patienten.

Med mere end en halv million hjertepatienter, er der brug for mere individuelle løsninger, som skaber værdi for patienterne, således at patienterne får den bedst mulige behandling i stedet for mest mulig behandling. En ledestjerne i vores arbejde er, at patienter skal have større indflydelse og bedre overblik over deres behandlingsforløb, og information og tilbud skal tilpasses den enkelte borgers ønsker og behov.

Regionerne mener, der er brug for mere individuelle løsninger. I fremtiden bør der være ekstra fokus på sammenhængen mellem forebyggelse, behandling og rehabilitering. I dag oplever patienter ofte udfordringer ved sektorovergangene mellem for eksempel hospital og kommune.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af medarbejder Morten Kamp Thomsen
Hjerteudspil

Vores vision for bedre hjertesundhed

Danske Regioner vil med dette udspil slå et slag for sunde hjerter til alle. Det er vores vision at sikre bedre forebyggelse og tidlig opsporing af hjertesygdom og gøre det trygt, nært og nemt at være hjertepatient i Danmark.

Læs udspillet her:

relaterede nyheder

Læs mere