Gå til indhold

DIGITALT: Sundhed for dig

Et nyt møde med sundhedsvæsenet

Brugen af digitale teknologier og løsninger er helt centralt for den omstilling, der er nødvendig for, at vi kan fastholde og styrke et sundhedsvæsen i verdensklasse. Digitale løsninger bringer sundhedsvæsenet tættere på borgerne og sikrer et nært sundhedsvæsen, der er lige ved hånden og sætter os i stand til at forebygge, diagnosticere og behandle flere, hurtigere og bedre. Teknologien øger samtidigt kvaliteten for den enkelte patient med en målrettet og præcis tilpasset behandling. Vi kan levere behandling derhjemme, tilbyde højtspecialiseret behandling til endnu flere – og redde liv.

Sundhed for dig 

Regionerne stiller sig i front for en digital udvikling, som grundlæggende forandrer måden, borgeren møder sundhedsvæsenet – og sundhedsvæsenet møder borgeren på. Både borgere, medarbejdere og myndigheder får nye opgaver, roller og muligheder. Vores vision er at skabe et sundhedsvæsen præget af løsninger, der gør det enklere og bedre at være borger, pårørende og medarbejder. Et væsentligt delmål er at skabe bedre sammenhæng i sundhedsvæsenet for borgere og medarbejdere. Overgange skal udviskes, så det for den enkelte opleves som ét sundhedsvæsen med nem adgang, uanset hvor, hvornår eller hvordan mødet foregår. Eller med andre ord: Patienten og dennes optimale behandling er i fokus - i stedet for alt det andet. Vi kalder det Sundhed for dig.

Strategien beskriver, hvordan vi ser fremtiden for borgere og medarbejdere i det digitale sundhedsvæsen. I ”De næste digitale skridt” gives eksempler på, hvordan regionerne vil arbejde frem mod at indfri denne vision.
Det kræver blandt andet, at både medarbejdere og borgere skal klædes på til den digitale fremtid, at vi skaber bedre digital sammenhæng på tværs af sundhedsvæsenet, og at vi bruger data klogt og sikkert.

 

Analyse af

Regionernes it-systemportefølje på det diagnostiske område

Strategien Sundhed for dig sætter blandt andet fokus på digitalisering af det diagnostiske område og markerer et mål om fortsat at styrke regionernes samarbejde om etablering af digitale løsninger. Regionerne har på den baggrund fået udarbejdet en analyse af den diagnostiske it-systemportefølje for regionerne. 

Vision for fremtiden

De næste digitale skridt

Regionerne gennemfører løbende konkrete indsatser for at realisere strategiens ambitioner. Eksempler på konkrete indsatser kan ses i kataloget ”De næste digitale skridt”, som løbende justeres og opdateres i takt med udviklingen.

Et eksempel er brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, der åbner op for en række nye indsigter og muligheder til gavn for både patienter og sundhedsprofessionelle. Kunstig intelligens er en bred betegnelse for forskellige redskaber, der fx kan give øget indsigt i patientrelevant data og stærkere beslutningsgrundlag. Vi ser også muligheder for, at kunstig intelligens kan bidrage til bedre og mere individualiserede behandlingsforløb, begrænse genindlæggelser, optimere logistik og patientflow mv.

COVID-19

Fuld fart på det digitale sundhedsvæsen

Regionerne og andre aktører i sundhedsvæsenet har på rekordtid etableret og udbredt digitale løsninger, som understøtter indsatsen med håndteringen af epidemien.

Brugen af videokontakt er ét af de områder, der i særlig grad har rykket sig. Arbejdet med videofunktionalitet i appen Min Læge blev intensiveret ved epidemiens udbrud, og i løbet af få uger var der etableret adgang til brug af video for almen praksis og speciallægepraksis. Danske Regioner og sundhed.dk har herudover etableret en videoløsning, som stilles gratis til rådighed for psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og tandplejere på sundhed.dk og i en app-løsning. 

Helt nye løsninger har ligeledes set dagens lys. Det gælder fx corona-chatbotten udviklet af Region Hovedstadens akutberedskab og efterfølgende udbredt i alle regioner. Med chatbotten kan borgerne på få minutter få hjælp til at vurdere, hvordan man skal forholde sig til symptomer. 

Også COVIDmeter er en ny digital løsning. Det skal bruges til at monitorere og analysere smitteudbredelse i Danmark. Alle borgere er inviteret til at bidrage med ugentlige rapporteringer om eget helbred, og man tilmelder sig frivilligt. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Anne Mette Ahlers