Gå til indhold

Puljen 2021

Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2021 har uddelt godt 20 mio. kroner til uafhængig forskning.

Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2021 har uddelt godt 20 mio. kroner til uafhængig forskning.

Tidspunkt for opslag af puljen var 16. februar med ansøgningsfrist 9. marts. Frem til 2022 bliver puljen slået op tidligt forår.

Proceduren er at ansøger indsender en interessetilkendegivelse indeholdende projektbeskrivelse, herunder formål, idé og relevans, forskningsmetoder, budgetforslag mv. På baggrund heraf vurderer arbejdsgruppen for Medicin- og behandlingspuljen, hvorvidt projektet er indenfor puljens rammer og om endelig ansøgning kan indgives.

 

Der er i 2021 indkommet 86 ansøgninger til puljen, hvoraf 17 af projekterne blev prækvalificeret til at indgive endelig ansøgning.

I 2021 har 11 forskningsprojekter modtaget økonomisk støtte. Projekterne skal bl.a. være med til at undersøge, hvordan medicin kan anvendes bedre, og hvordan behandling kan effektiviseres.

Læs mere om de 11 forskningsprojekter der har modtaget støtte her.

 

Læs mere:

Nyhed for opslag af puljen i 2021

Oversigt over projekter der har modtaget støtte i 2021 (pdf)

 

 

Ansøgninger til puljen

 

Puljen 2021 er afsluttet.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Annamaria Zwinge,
Administrativ medarbejder
T
M 2752 6140
E azw@regioner.dk
Billede af ASW