Gå til indhold

Kræft

Regionerne tilbyder kræftbehandling af høj international standard. Regionerne har fokus på kræftområdet og arbejder for kvalitetsforbedringer i kræftpatientens samlede behandlingsforløb.

Antallet af kræfttilfælde er stigende. Hver tredje dansker får i løbet af livet konstateret kræft. Men samtidig er kræftdødeligheden faldet, forløbstiderne er reduceret, patienttilfredsheden er høj, der udføres flere behandlinger end nogensinde. Og færre patienter får eksperimentel behandling i udlandet - fordi vi selv kan tilbyde den samme eksperimentelle behandling i det danske sundhedsvæsen.

Målrettede indsatser har nedsat kræftdødeligheden

Kræftområdet har igennem de sidste 10 år gennemgået store faglige og organisatoriske fremskridt, som har forkortet og forbedret patientforløbene og nedsat kræftdødeligheden. F.eks. er der iværksat kræftpakkeforløb med multidisciplinære konferencer, der er etableret diagnostiske centre, indført nye behandlingssystemer, investeret i apparatur og kræftbehandlingen er samlet organisatorisk.  

 

Patienten i centrum

Med indførelsen af kræftpakker er der sket en markant forbedring af den faglige indsats for udredning, behandling af kræft og for opfølgning. Patienter og pårørende oplever at møde et behandlingssystem, som er velorganiseret, men uden at være tilrettelagt ud fra et patienthensyn. Regionerne vil derfor arbejde for en højere grad af patientinddragelse, således at patienten bliver en aktiv medspiller i sin egen behandling gennem metoder som fælles beslutningstagning.

 

Kræftbehandling

Sådan sikrer regionerne kræftbehandling af høj kvalitet

Regionerne har implementeret effektive pakkeforløb for alle kræftformer, i alt 35 områder. Pakkeforløb sikrer behandlingsforløb af høj faglig kvalitet uden unødig ventetid uanset hvor i landet, man bor, og der er mål for, hvor hurtigt patientforløbet kan gennemføres. Styrket dialog mellem specialerne skal sikre, at beslutningerne om den enkelte patients behandling træffes i et team af specialister, og regionerne har desuden udpeget forløbskoordinatorer, der skal sikre fremdrift i patientforløbene.

Regionerne arbejder på at sikre hurtig diagnostik af patienter med uklare symptomer på kræft, bl.a. ved hjælp af hurtig billeddiagnostik. Det er desuden etableret diagnostiske enheder i alle regioner.

En stigende del af kræftpatienterne har også sygdomme som f.eks. diabetes eller hjertesygdom. Der er stigende faglig fokus på denne patientgruppe. Ca. 40 procent af kræftpatienterne lider også af andre sygdomme.

Kræftbehandlinger samles på færre sygehuse for at øge den faglige kvalitet af behandlingen.

Flere scannere og stråleapparater har løftet aktiviteten og bidraget til de hurtigere forløb.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af medarbejder Morten Kamp Thomsen
Relaterede nyheder

Læs mere

Ny overvågningsmodel og andre genopretnings-initiativer skal styrke kræftområdet

Alle initiativer i regeringens genopretningsplan for kræftområdet er nu igangsat, og der følges samtidig op på kræftinitiativer i regeringens Sundhedspakke. En forstærket overvågningsmodel skal sikre, at man undgår mørketal ift. overskridelser af de maksimale ventetider, og at der hurtigt kan reageres på kapacitetsudfordringer. Også en styrket patientrådgivning og en specialenhed med fokus på livstruende sygdomme skal implementeres.

Læs mere

Unge kræftpatienter i hele landet får hjælp fra ny app

Mindre ensomhed. Bedre sygdomsforståelse. Fra 2024 udbreder alle fem regioner en digital løsning, der hjælper unge med kræft. Ideen til appen kommer fra unge kræftpatienter i Region Hovedstaden, der ønskede et virtuelt fællesskab, hvor de kunne være ’normale’ og ikke bare ’kræftpatienter’.

Læs mere

Aftale om udmøntning af 281 mio. kr. til ekstraordinær indsats på kræftområdet 

Regeringen styrker nu kræftområdet med ekstra 300 mio. kr. i 2024 til en ekstraordinær indsats på kræftområdet. Aftalen skal øge behandlingskapaciteten på landets kræftafdelinger og gå til en udvidelse af tilskudsordningen til tandpleje, da nogle kræftpatienter kan opleve senfølger i form af tandproblemer.

Læs mere

Vi skal mod nye mål og handle nu for at sikre kræftpatienterne i fremtiden

De seneste årtier har været præget af store fremskridt på kræftområdet. Der er sket en flot faglig udvikling inden for diagnostik og behandling af kræft. Og en stor portion politisk vilje har været med til at løfte kræftområdet, blandt andet gennem fire kræftplaner.

Læs mere