Gå til indhold

Interreg-samarbejde

I EU’s interreg-programmer samarbejder de danske regioner med andre landes regioner om at løse økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer. Det bidrager til øget vækst, produktivitet og bæredygtighed i både EU og alle fem danske regioner.

Regionerne er stærkt engagerede i det grænseoverskridende samarbejde, som finansieres af EU’s Interreg-programmer, fordi programmerne understøtter regional udvikling.

Interreg-programmerne er til for at skabe vækst og samtidig styrke den regionale udvikling i de europæiske regioner. Gennem tværregionale indsatser går flere partnere sammen om at sikre en positiv udvikling inden for bl.a. erhvervsudvikling, klima og miljø, innovation og infrastruktur.

Alle fem regioner i Danmark kan deltage i Interreg-programmerne for Østersøen og Nordsøen samt Interreg Europe. Desuden deltager regionerne i de grænseoverskridende interreg-programmer med tyske, svenske og norske naboregioner.

Østersøprogrammet - Interreg Baltic Sea Region

Interreg-programmet for Østersøen fokuserer på udvikling af makroregionen omkring Østersøen, hvilket i alt tæller 9 lande: Danmark, Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland.

Programmet investerede cirka to milliarder kroner fra EU i perioden 2014-20 for at gøre regionen omkring Østersøen mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig. Heraf fik danske partnere bevilliget 168 mio. kroner. Programmet for 2021-2027 vil ligeledes investere cirka to milliarder kroner fra EU. 

Lokale, regionale og nationale myndigheder, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, ngo’er og sektorspecifikke organisationer kan deltage i aktiviteter. 

Som noget nyt har Østersø-programmet åbnet for private virksomheder som partnere i indsatser. Virksomheder får dermed mulighed for at skabe yderligere vækst gennem samarbejde med forskningsverdenen og offentlige myndigheder.

Partnere fra Danmark kan modtage 75 procent medfinansiering fra EU.

Nordsøprogrammet - Interreg North Sea Region

Interreg-programmet for Nordsøen skal bidrage til mere samarbejde på tværs af regionerne i landene omkring Nordsøen for at styrke og skabe en mere bæredygtig samfundsøkonomi i deltagerlandene. Nordsøprogrammet omfatter i 2021-2027 syv lande: Danmark, Tyskland, Nederlandene, Belgien, Frankrig, Norge og Sverige.

Programmet investerede i perioden 2014-2020 omkring 1,2 milliarder kroner fra EU til samarbejde på tværs af regionerne omkring Nordsøen for at skabe en stærkere og mere bæredygtig samfundsøkonomi.

Programmet hjælper erhvervslivet (særligt små og mellemstore virksomheder), videninstitutioner, offentlige myndigheder og NGO’er med at dele deres viden og ekspertise i løsninger på fælles udfordringer inden for innovation, trafikale udfordringer, miljø- og klimaforandringer.

Alle partnere i programmet kan modtage 50 procent i EU-medfinansiering. Da programmet sigter efter at have effekt i så store dele af Nordsø-regionen som muligt, skal der medvirke partnere fra flere lande.

Interreg Europe

Interreg Europe dækker alle 27 EU-lande, Norge og Schweiz. Programmet støtter regional udvikling igennem indsatser, der deler viden og læring mellem virksomheder og myndigheder. EU-midler kan dække op til 85 procent af budgettet for de samlede aktiviteter.

Programmet har i perioden 2014-2020 haft et budget på godt 2,6 milliarder kroner. Her har de danske partnere i 23 projekter fået bevilliget 37 mio. kroner af budgettet for de samlede aktiviteter. 

Samarbejde med regioner i nabolande

De grænseoverskridende Interreg-programmer fokuserer særligt på økonomiske, sociale og miljømæssige aktiviteter på tværs af grænserne til Danmarks nabolande. 

I 2021-2027 kan danske partnere deltage i tre grænseoverskridende programmer:

  • South Baltic Programme: program for den sydlige Østersø, hvor Region Sjælland og Bornholms Regionskommune deltager.

Regionerne har deltaget direkte i udarbejdelsen af de tre programmer og er direkte repræsenteret i programmernes beslutningsudvalg.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
relaterede nyheder

Læs mere