Gå til indhold

Sundhedsinnovation og forskning

Fremtidens sygehusvæsen er udfordret af flere patienter og behandlingsmuligheder og et pres på ressourcerne. Denne udfordring skal løses. Regionerne er derfor optagede af at finde nye veje med nytænkning og innovation.

Ny innovation kan være med til at imødekomme nogle af de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for de kommende år som følge af blandt andet den demografiske udvikling. Udviklingen af innovative løsninger kan bidrage til bedre behandlinger og en mere effektiv offentlig sektor, som skaber mere sundhed for pengene, herunder mere omkostningseffektiv drift og administration. Derfor arbejder alle regionerne dedikeret med at skabe nye løsninger på morgendagens udfordringer.  

 

Innovation kan kort sagt forstås som noget nyt, der skaber værdi. Det kan sagtens være udviklet af andre, så længe det er nyt for den pågældende enhed og giver merværdi. Innovation kan altså også være at kigge til naboen og genbruge deres smarte løsninger. Og med genbrug kan man spare udviklingsomkostninger, lære af andres fejl i stedet for selv at begå dem og skabe mere sundhed for pengene. Derfor arbejder regionerne også med at sprede de gode løsninger mellem afdelinger og landsdele.  

 

Meget innovation sker ved at forskellige parter bringes sammen – det kan være forskellige fagligheder eller offentlig-privat samarbejde. Regionerne arbejder med at styrke et mere innovativt offentligt‐privat samarbejde med fokus på udvidet dialog, partnerskaber, totaløkonomi og fortsat godt købmandskab.

 

Forskning er et andet godt grundlag for at skabe innovation og udvikling. Sundhedsforskningen er det største forskningsområde i Danmark og foregår ofte i et samarbejde mellem det private erhvervsliv og det offentlige sundhedsvæsen. Forskning skaber også motivation og medejerskab, og den er grundlaget for et højtuddannet personale. Regionerne arbejder på de bedste rammevilkår for sundhedsforskning.

Hvis du vil vide mere

Kontakt