Gå til indhold

Aktuelt på uddannelsesområdet

Regionerne arbejder bredt med kvalitetsudvikling på uddannelsesområdet med flere aktuelle indsatser.

Regionerne arbejder med indsatser i forhold til uddannelser til unge og til voksne.

Lukningstruede erhvervsskoler og gymnasier

24 procent af erhvervsskolerne og 19 procent af gymnasierne er ifølge en analyse af Danske Regioner i fare for at skulle lukke en eller flere uddannelser eller lukke helt inden 2032 pga. for få elever

Regionale EU-midler til ungdomsuddannelser

Regionerne udmønter i 2021-2027 i alt 171 mio. kr. til at styrke ungdomsuddannelserne. Midlerne bruges bl.a. til grønne og naturvidenskabelige kompetencer, flere faglærte, nye læringsformer samt uddannelse til alle og attraktive uddannelsesmiljøer.

Læs mere om muligheden for at søge midler og om aktuelle projekter på regionernes hjemmesider:

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 2917 0915
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T 22 22 26 74
M 22 22 26 74
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Vi skal ruste sundhedsvæsenet til fremtiden med et nationalt center for sundhedsinnovation

I fremtiden vil færre medarbejdere skulle behandle flere patienter med stigende behov. Derfor har vi brug for flere løsninger, der frigør arbejdskraft til at løse sundsvæsenets kerneopgaver. Og vi har brug for en effektiv skalering af de løsninger, der virker.

Læs mere