Gå til indhold

Aktuelt på uddannelsesområdet

Regionerne arbejder bredt med kvalitetsudvikling på uddannelsesområdet med flere aktuelle indsatser.

Regionerne arbejder med indsatser i forhold til uddannelser til unge og til voksne.

Lukningstruede erhvervsskoler og gymnasier

24 procent af erhvervsskolerne og 19 procent af gymnasierne er ifølge en analyse af Danske Regioner i fare for at skulle lukke en eller flere uddannelser eller lukke helt inden 2032 pga. for få elever

Regionale EU-midler til ungdomsuddannelser

Regionerne udmønter i 2021-2027 i alt 171 mio. kr. til at styrke ungdomsuddannelserne. Midlerne bruges bl.a. til grønne og naturvidenskabelige kompetencer, flere faglærte, nye læringsformer samt uddannelse til alle og attraktive uddannelsesmiljøer.

Læs mere om muligheden for at søge midler og om aktuelle projekter på regionernes hjemmesider:

Michael Koch-Larsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 2917 0915
M 2917 0915
E mkl@regioner.dk
Billede af Michael Koch-Larsen
Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T 22 22 26 74
M 22 22 26 74
E lvi@regioner.dk
Lone Vingtoft
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Danske Regioner udpeger formand og næstformænd til arbejdet med nyt kvalitetsinstitut

Oprettelsen af Sundhedsvæsenets Kvalitetsinstitut 1. januar næste år, er nået et stort skridt videre, efter at Danske Regioners bestyrelse har udpeget formand og næstformand og fastlagt økonomien for det nye kvalitetsinstitut.

Læs mere

Danske Regioner: Regeringen bør være med til at planlægge vedligehold af sundhedsvæsenets bygninger, udstyr og samfundskritisk IT-infrastruktur

Danske Regioner efterlyser fælles analyse af investeringsbehovet sammen med regeringen. Sundhedsvæsenets IT-systemer er blandt den samfundskritiske infrastruktur, hvor der er stort behov for at investere i vedligehold og udskiftning.

Læs mere

Danske Regioner går til økonomiforhandlinger med krav om bedre styring af løbske udgifter til tilskudsmedicin

Regionernes udgifter til tilskudsmedicin steg med 1,4 mia. kr. i 2023, og intet tyder på lavere udgifter fremover. Bedre styringsredskaber og en økonomisk medicingaranti kan være med til at holde hånden under sundhedsvæsnet ifølge Danske Regioner, der er i gang med forhandlingerne om økonomiaftalen for 2025. 

Læs mere

Stort efterslæb på medico-udstyr kan give udskudte behandlinger

Stramme anlægsrammer har betydet stort efterslæb på investeringer i medicinsk udstyr og nødvendig digitalisering. Det koster mange arbejdstimer og i værste fald udskudte behandlinger for patienterne. Der er brug for en langsigtet plan, som tager højde for erstatning af udtjent medico-udstyr.

Læs mere