Gå til indhold

Finansiering fra kommunerne

Kommunerne medfinansierer en del af regionernes udgifter både inden for sundhedsområdet og regional udvikling. Det sociale område fuldt ud finansieret af kommunerne.

Den øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering er for året 2020 opgjort på grundlag af aktiviteten i regionerne, og er samlet opgjort til 19.912,4 mio. kr.

Regional udvikling

Inden for regional udvikling betaler kommunerne et udviklingsbidrag. Udviklingsbidraget udgør 112 kroner pr. indbygger i 2020.

Det sociale område

På det sociale område bestiller kommunerne opgaverne hos regionerne. Det betyder, at kommunerne finansierer området fuldt ud.

Sundhed

På sundhedsområdet betaler kommunerne et aktivitetsafhængigt bidrag for behandling af kommunens borgere på sygehuse og på praksisområdet. Derudover finansierer kommunerne færdigbehandlede patienter og ambulant genoptræning og betaler dermed fuld takst på disse områder.

Hensigten med den kommunale medfinansiering er, at den skal give kommunerne et incitament til at investere i forebyggelse og samarbejde om sammenhængende patientforløb.

Det aktivitetsafhængige bidrag 

Den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet er aktivitetsafhængig. Kommunerne medfinansierer på baggrund af konkret aktivitet på sygehusene og på praksisområdet. Afregningen sker direkte mellem region og kommune. Den kommunal medfinansiering udgør ca. 17 procent af finansieringen.

Mere information omkring finansiering fra kommunerne kan findes i Aftaler om den kommunale og regionale økonomi for 2020.

Læs mere

Vil du vide mere

Kontakt