Gå til indhold

Taskforce for digital psykiatri

Et tværregionalt initiativ, der skal skabe værdi for mennesker med psykiske lidelser.

Den digitale udvikling i psykiatrien har store potentialer for at give mennesker med psykiske lidelser lettere adgang til støtte og behandling. Alle fem regioner arbejder allerede med digitale løsninger, fx videokommunikation, internetprogrammer, apps, wearables, virtual reality, kunstig intelligens og sensorteknologi. Tiltagene bliver dog ofte i det lokale og kan med fordel koordineres på tværs af regionale grænser.

Psykiatridirektørkredsen har derfor besluttet at etablere Taskforce for digital psykiatri med det primære formål at understøtte, koordinere og igangsætte udvikling, afprøvning og implementering af digitale værktøjer, der skaber værdi for mennesker med psykiske lidelser. Taskforcen skal desuden sikre en fælles retning på området, som samtidig med de store potentialer også rummer udfordringer i forhold til at sikre sundhedsfaglig kvalitet, datasikkerhed og integration i eksisterende støtte- og behandlingstilbud.

Det er en del af visionen, at større kendskab til de gode løsninger, samt fælles prioritering, kan hjælpe udviklingen og implementeringen af effektive digitale løsninger på vej med det ultimative mål at flere borgere får gavn af digitale behandlingstilbud i psykiatrien.

 

”Taskforcen er et forum, hvor vi kan samle op på hinandens digitale indsatser, succeser og fiaskoer og lære af dem. Én psykiatri kan ikke løse udfordringerne alene, så vi skal hjælpe hinanden og udvikle sammen med og for hinanden.” 

Marie Paldam Folker, Næstformand for Taskforcen

 

Taskforcens medlemmer tager både deres bedste idéer og vigtigste spørgsmål med til møderne, for dér sammen at blive klogere på hvordan de digitale løsninger kan og skal udvikle sig. Taskforcen diskuterer aktuelle problematikker og identificerer både løsninger, som kan udbredes, konkrete muligheder for samarbejde og, ikke mindst, spændende muligheder for fremtidens digitale tilbud.

I opstartsfasen primo 2020 har Taskforcen fokuseret på at skabe fælles viden og erfaring, samt et overblik over hvilke løsninger, der allerede er i brug. Denne baggrund skaber et grundlag for at koordinere frem mod større brug af fælles løsninger og for at dele implementeringserfaringer og koncepter for ibrugtagning af de relevante løsninger.

Taskforcen er sammensat af to repræsentanter fra hver psykiatri og Danske Regioner, som mødes fire gange årligt. Formanden for Taskforcen er Direktør for Region Sjællands Psykiatri, Kresten Dørup, som med mange års erfaring fra det psykiatriske område udgør en stærk profil i spidsen for Taskforcen. Næstformand og ophavskvinde bag Taskforcen er Marie Paldam Folker, leder af Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark. Taskforcen sekretariatsbetjenes af Center for Digital Psykiatri.