Gå til indhold

Fælles arbejdsmiljødata

Siden 2012 har de fem regioner hvert år sammenstillet en række data på arbejdsmiljøområdet for at tegne et generelt billede af fx udviklingen i arbejdsulykker eller Arbejdstilsynets tilsynsindsats.

For at tegne et generelt billede af arbejdsmiljøet sammenstiller Danske Regioner på vegne af de fem regioner data for arbejdsulykker, erhvervssygdomme og Arbejdstilsynets indsats. Denne data kan anvendes i forebyggelsessammenhænge og til at understøtte effektivitet og kvalitet i arbejdsmiljøindsatsen.

Rapportens datagrundlag for ulykker går tilbage til 2012, mens det for erhvervssygdomme er fra 2010 og frem.

Data vedrørende Arbejdstilsynets tilsynsindsats opgøres kun for et år, men går til gengæld mere i dybden med påbudsårsag etc. Det er vigtigt at have in mente, at Arbejdstilsynets tilsynsindsats er forskellig hvert år. Et relativt højt antal påbud på et område kan altså begrundes et øget fokus på netop det område den pågældende periode.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere