Gå til indhold

Regionernes Medicin- og behandlingspulje

Puljen støtter uafhængig regional forskning til gavn for patienter.

Regionernes medicinudgifter til sygehusmedicin udgjorde over 9 mia. kr. i 2018. Med henblik på at opnå et mere rationelt forbrug kan regionerne i fællesskab gennemføre virksomhedsuafhængige studier, der fx afdækker om én gældende og typisk billigere standardbehandling er bedre og mere effektiv end et ofte nyere og væsentligt dyrere lægemiddel. 

Regionernes Medicin- og behandlingspulje er skabt ved hjælp af bidrag fra alle fem regioner. Regionerne vil gennem uafhængige studier opnå et fælles redskab, der kan anvendes til i højere grad at målrette behandlingen og fx finde frem til de mest effektive lægemidler, eller til mere hensigtsmæssig dosis eller behandlingsvarighed. Hermed kan undersøgelserne bl.a. være med til at finde frem til de patienter, der ikke har gavn af en behandling og hermed sikre, at patienter ikke udsættes for unødige bivirkninger, ligesom samfundet kan spare unødige udgifter. 

Puljen kan, udover medicinområdet, også anvendes til studier, der undersøger andre teknologiers effekt på rationel anvendelse af udgifter til sygehusbehandling. 

Det blev i foråret 2019 besluttet at videreføre den uafhængige forskningspulje på medicinområdet fra 2019-2022, hvorefter puljen skal genevalueres. Puljen blev oprettet i 2013 og har uddelt årlige bevillinger fra 2014-2019.

Projekterne der modtager støtte skal være fællesregionale. Disse udvælgelser af den nedsatte styregruppe på baggrund af en faglig indstilling fra arbejdsgruppen, der består af overlæger fra hver af de fem regioner.

Fremadrettet skal bevillingsmodtagere rapportere en årlig status på deres projekt.

Ansøgning til puljen foregår via den elektroniske ansøgningsportal efond. Læs nærmere om opslag af puljen for de enkelte år ude i siden.

 

Læs mere:

Oversigt over projekter der har modtaget støtte fra puljen

Hvis du vil vide mere

Kontakt