Gå til indhold

Regionernes Medicin- og behandlingspulje

Puljen støtter uafhængig regional forskning til gavn for patienter.

Regionernes medicinudgifter udgjorde ca. 17,3 mia. kr. i 2023. Heraf udgjorde udgifterne til sygehusmedicin knap 9,5 mia. Regionerne har oprettet en fælles Medicin- og behandlingspulje, som skal være med til at sikre, at man opnår et mere rationelt medicinforbrug. Med puljen kan regionerne i fællesskab gennemføre virksomhedsuafhængige studier, der fx afdækker om én gældende og typisk billigere standardbehandling er bedre og mere effektiv end et ofte nyere og væsentligt dyrere lægemiddel. 

Regionerne vil gennem uafhængige studier, som finansieres af Medicin- og Behandlingspuljen opnå et fælles redskab, der kan anvendes til i højere grad at målrette behandlingen og fx finde frem til de mest effektive lægemidler, eller til mere hensigtsmæssig dosis eller behandlingsvarighed. Hermed kan undersøgelserne bl.a. være med til at finde frem til de patienter, der ikke har gavn af en behandling og hermed sikre, at patienter ikke udsættes for unødige bivirkninger, ligesom samfundet kan spare unødige udgifter. 

Puljen kan, udover medicinområdet, også anvendes til studier, der undersøger andre teknologiers effekt på rationel anvendelse af udgifter til sygehusbehandling. 

Puljen blev oprettet i 2013 og har uddelt årlige bevillinger fra 2014-2022. Danske Regioners bestyrelse har besluttet at videreføre Medicin- og behandlingspuljen i 2024 – 2029. Samtidigt besluttede man, at puljen skal tilføres flere midler i de kommende år. Der afsættes således 10 mio. kr. i 2024, 22 mio. kr. i 2025, 26 mio. kr. i 2026, 30 mio. kr. i 2027, 34 mio. kr. i 2028 og 38 mio. kr. i 2029.

Puljen for 2024 er nu åben og der er frist for ansøgninger til prækvalificering d. 30. april 2024. Du kan læse mere om, hvordan du ansøger via linket her

Projekter, der modtager økonomisk støtte, skal være fællesregionale.

Ansøgning til puljen foregår via den elektroniske ansøgningsportal efond. Nedenfor kan du læse mere om puljen. Herudover kan du læse nærmere om projekterne, der har modtaget støtte i 2019, 2020, 2021 & 2022 ude i siden.

 

Læs mere:

Oversigt over projekter der har modtaget støtte fra puljen

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til:

medicin-ogbehandlingspuljen@regioner.dk