Gå til indhold

Medicin

Sygehusmedicinområdet har højere vækstrate end det øvrige sundhedsvæsen og har som følge heraf regionernes store fokus

I fremtiden forventes der at komme flere nye lægemidler på markedet, og vi vil blive i stand til at behandle flere sygdomme samtidig med, at antallet af behandlingskrævende patienter vil stige som følge af den demografiske udvikling. Lægemidlerne vil endvidere blive mere målrettet konkrete patientgrupper, også kaldet Personlig Medicin.

Medicinrådet

For at håndtere udviklingen på sygehusmedicinområdet har regionerne den 1. januar 2017 nedsat Medicinrådet, der gennem en styrket faglig vurdering og inddragelse af økonomiske omkostninger skal sikre regionerne et bedre forhandlings- og udbudsgrundlag. Herudover skal Medicinrådet bidrage til en højnet kvalitet i lægemiddelbehandlingen og samtidig sikre en ensartet behandling over hele landet. 

Medicinrådet har en selvstændig hjemmeside: www.medicinraadet.dk

 

Læs mere

Udgifter til medicin

Amgros er Regionernes lægemiddelorganisation. Amgros køber medicin ind til Regionernes hospitaler. Du finder de seneste udgifter til medicin på Amgros' forside under punktet Markedsovervågning

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af TAD
relaterede nyheder

Læs mere