Gå til indhold

Bloktilskud

Bloktilskuddet udgør ca. 75 procent af regionernes indtægter. Det fordeles mellem regionerne efter aldersmæssige og socioøkonomiske forhold.

Bloktilskuddet gives til regionerne som et basisbeløb. Fordelingen mellem regionerne er beregnet på baggrund af en række faktorer, der har indflydelse på regionernes udgifter, herunder den aldersmæssige og socioøkonomiske sammensætning af befolkningen i de enkelte regioner.

På siden 'Økonomisk Vejledning' findes mere information om fordelingen af bloktilskuddet og de tilhørende fordelingsnøgler for hvert år.