Gå til indhold

Regionale datastøttecentre

Regionerne og universiteterne er gået sammen om at etablere fire regionale datastøttecentre, der skal give sikker, fortrolig og smidig adgang til brug af sundhedsdata.

De Regionale Datastøttecentre er en servicefunktion, hvor klinikere og forskere kan få rådgivning, service og støtte til anvendelsen af sundhedsdata gennem én fælles indgang.

Centrene skal fleksibelt kunne imødekomme lokale behov samt den konkrete efterspørgsel efter svar på kliniske spørgsmål. Det kan dreje sig om hjælp til at forstå data i hverdagen, assistance til at koble data på tværs af datakilder, databehandling og -analyse, generel projektunderstøttelse og juridisk bistand.

Klinikere og forskere skal have en oplevelse af at blive taget i hånden ved indgangsdøren og hjulpet sikkert og professionelt, så man undgår at bruge unødig tid og ressourcer på at skaffe data.

Bedre brug af data til gavn for patienten

Mængden af data og information stiger, men evnen til at anvende data følger ikke samme udvikling. Derfor er der et uforløst videnspotentiale i data, som kan komme patienterne til gode. Det er i mødet mellem de mange forskellige typer af helbredsoplysninger og sundhedsdata, at sammenhænge afdækkes, mere præcis diagnostik opstår og mulighed for at vælge den rette behandling sikres. Datastøttecentrene spiller i den forbindelse en helt central rolle ved at etablere én indgang til sikker brug af sundhedsdata.

 

Læs mere om datastøttecentrene her: 

PIXI - datastøttecentrene