Gå til indhold

Indkøb - Regionerne handler for patienterne

Regionerne har udarbejdet en ny indkøbsstrategi til 2025. Strategien skal sikre, at regionerne bliver endnu bedre til at købe de produkter, der har værdi for patienterne og gavner klimaet. I forlængelse heraf ønsker regionerne at bidrage til en fortsat effektiv og tidssvarende indkøbsorganisation. Derfor har regionerne besluttet at øge andelen af fælles udbud (uden lægemidler) til 50 pct. af alle RFI-udbud i 2029.

Køreplanen er klar til 2025

Regionerne indkøber hvert år for 30 mia. kr. varer og tjenesteydelser til bl.a. landets hospitaler. Hvordan regionerne bruger dem, har stor betydning for patienterne, klimaet og bundlinjen i sundhedsvæsenet. Med strategien ønsker regionerne at opnå:

  • At værdiskabende indkøb skal rulles ud med mindst 30 pilotprojekter

30 nye pilotindsatser, der skal gøre regionerne endnu bedre til at købe det, der giver mest værdi for patienterne. De succesfulde indsatser skal derefter bredes ud til hele landet. F.eks. kan et dyrere og mere bæredygtigt produkt vise sig at spare omkostninger på langt sigt.

  • At grønne indkøb skal være normen

Regionerne ønsker også at bidrage til den grønne omstilling af Danmark. Derfor vil regionerne stille flere miljøkrav til de virksomheder, der leverer produkterne, f.eks. at nedbringe mængden af plastemballage.

  • At der opnås forsyningssikkerhed på kritiske varer

Corona-epidemien har medført et nyt fokus på forsyningssikkerheden. Danske Regioner og staten har indgået en ny aftale, som sikrer, at Danmark har mundbind, handsker og andre nødvendige værnemidler på lager til at beskytte personalet i sundhedssektoren og i ældreplejen i tilfælde af en ny sundhedskrise. Aftalen er baseret på erfaringerne fra covid-19.

  • At der opnås besparelser for 1 mia. kr.

Besparelsen skal bl.a. hentes ved at gøre udbud billigere at gennemføre, bruge nye digitale løsninger og købe mere ind sammen.

Læs mere: