Indkøb

Regionerne er i front med optimering af indkøb. Hvert år høstes store besparelser, som bruges på bedre behandling til gavn for borgerene. I 2015 vedtog regionerne en ny fælles strategi for indkøb – indsatserne tæller bl.a. flere fællesregionale udbud, øget konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser og styrkelse af de digitale processer.

Effektivt indkøb er essentielt for, at regionernes ansatte kan løse de regionale kerneopgaver inden for sundhed, socialområdet og regional udvikling. Regionerne arbejder derfor målrettet med at opretholde høj kvalitet og forsyningssikkerhed samtidigt med et stort fokus på optimering og effektivisering af indkøbsområdet.

Hvert eneste år realiserer indkøbsafdelingerne store besparelser og frigiver derved ressourcer til flere behandlinger og bedre kvalitet til gavn for patienterne. I 2010 vedtog regionerne et mål om at spare én milliard kroner på indkøb i 2015. Det mål blev nået allerede i 2014, hvor regionerne havde opnået en besparelse på 1,2 milliarder kroner årligt i forhold til starten af 2010. I starten af 2015 forpligtigende regionerne sig til at spare yderligere 1,5 milliarder kroner frem mod 2020.

Dialog, totaløkonomi og innovative indkøb

Regionernes effektiviserings- og besparelsesmål står ikke alene. Det gode indkøbssamarbejde med regionernes leverandører bygger på tillid, dialog og partnerskaber. Regionerne vil udnytte de nye muligheder for dialog og fleksible procedurer i den nye udbudslov, og vi efterspørger nye metoder og anerkendte redskaber til at inddrage totaløkonomi i indkøb.

Regionerne prioriterer også innovation i indkøb. Målet er at fremme indkøb, der udtrykker en fornyelse i produkt, teknologi, proces eller behandling for at opnå en effektivisering eller produktudvikling og en bedre totaløkonomi. Innovative indkøb er en tilgang til indkøbsprocessen, som regionerne benytter parallelt med al anden indkøbs- og udbudsaktivitet.

Læs mereStatusrapport om regionernes indkøb 2007-2015

Klar køreplan frem mod 2020

Regionernes vision er fortsat at være de bedste til håndtering af indkøb i den offentlige sektor. For at understøtte denne vision vedtog regionerne i 2015 en ny fælles strategi for indkøb frem mod 2020.

Strategien indeholder 21 specifikke mål fordelt på seks indsatsområder:

 • Anvendelse af regionernes købekraft for at opnå stordriftsfordele gennem fællesudbud
 • Strategisk konkurrenceudsættelse af tjenesteydelser
 • Integration af indkøbs- og forsyningslogistikken
 • Standardisering af kategori- og leverandørstyringen
 • Styrkelse af digitale processer fra ordreafgivelse til betaling
 • Målrettet kompetenceudvikling på indkøbsområdet

Af de specifikke mål kan bl.a. nævnes:

 • Frigørelse af yderligere én milliard kroner frem mod 2020
 • 2 milliarder kroner af regionernes indkøb skal være dækket af fællesregionale aftaler (ekskl. medicin)
 • 75 procent kontraktdækning på tjenesteydelser og 80 procent på varer
 • Minimum 8 fællesudbud af tjenesteydelser
 • 95 procent af alle varekøb foretages gennem regionens digitale indkøbssystem
 • Fælles kategoriprofil for varer og tjenesteydelser i alle fem regioner

Læs mereRegionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020

Læs mereFind information om aktuelle og kommende fællesudbud på regionsudbud.dk

Styrket samarbejde gennem RFI

Organiseringen af regionernes fællesudbud koordineres gennem RFI (Regionernes Fælles Indkøb), der blev oprettet i 2014. Samarbejdet i RFI er organiseret gennem en arbejdsdelingsmodel, hvor regionerne i fællesskab udvælger områder til fællesudbud, hvorefter de enkelte udbud gennemføres af én udvalgt region på vegne af de øvrige regioner. Det er medarbejderne i regionernes indkøbsafdelinger, der udfører fællesudbuddene.

RFI skal understøtte fremdriften i antallet af fællesudbud, arbejdet med regionernes fælles strategi for indkøb og den langsigtede og strategiske planlægning af regionernes indkøbsbehov.

RFI betjenes til dagligt af de fire medarbejdere i RFI-sekretariatet og af Team Indkøb, Innovation og Sygehusbyggeri i Danske Regioner

Kontakt

Hvis du vil vide mere

EFS.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Christina Carlsen,
Seniorkonsulent/Teamleder
T 3529 8277
M 2917 0266
E cca@regioner.dk
cca.png