Gå til indhold

Organisering af indkøb

Hver region har en central indkøbsafdeling. Samarbejdet mellem regionerne varetages bl.a. af Kredsen af Økonomidirektører og de Regionale Indkøbschefer.

Hver af de fem regioner har etableret centrale indkøbsafdelinger. Indkøbsafdelingerne arbejder bl.a. med:

  • At udføre udbud og indgå aftaler på varer og tjenesteydelse
  • At implementere aftalerne og følge op på brugen af dem
  • At implementere og optimere elektronisk handel i organisationen
  • Logitik ift. forsyning af varer til hospitaler og andre institutioner
  • Leverandørstyring og leverandørsamarbejde

Kredsen af Økonomidirektører 

 

Læs mere: Om det fælles regionale samarbejde på indkøbsområdet på regionsudbud.dk

Kredsen af økonomidirektører består af økonomidirektørerne fra de fem regioner og cheføkonom i Danske Regioner, Rikke Margrethe Friis. 

Samarbejdet i Regionale Indkøbschefer

Hver indkøbsafdeling ledes af en indkøbschef. De fem indkøbschefer mødes ca. hver måned i gruppen Regionale Indkøbschefer, der er omdrejningspunktet for regionernes koordinerende indsats på indkøbsområdet. Udover indkøbscheferne deltager også repræsentanter fra henholdsvis Amgros og Danske Regioner i møderne.

Kontakt de fem indkøbschefer:

Region Nordjylland
Birgitte Fjeldgaard: bifj@rn.dk 

Region Midtjylland
Birgitte Nellemann: birgitte.nellemann@stab.rm.dk

Region Syddanmark
Annette Bjørn: ab@rsyd.dk

Region Hovedstaden
Jens Brøndberg: jens.broendberg@regionh.dk

Region Sjælland
N/A  

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Christina Carlsen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0266
E cca@regioner.dk
Billede af CCA