Organisering af indkøb

Hver region har en central indkøbsafdeling. Samarbejdet mellem regionerne varetages bl.a. i Styregruppen for regionernes indkøb og i Regionale Indkøbschefer.

Hver af de fem regioner har etableret centrale indkøbsafdelinger. Indkøbsafdelingerne arbejder bl.a. med:

  • At udføre udbud og indgå aftaler på varer og tjenesteydelse
  • At implementere aftalerne og følge op på brugen af dem
  • At implementere og optimere elektronisk handel i organisationen
  • Logitik ift. forsyning af varer til hospitaler og andre institutioner
  • Leverandørstyring og leverandørsamarbejde

Regionernes styregruppe for indkøb

Styregruppen har ansvaret for den overordnede fremdrift af fællesudbuddene og implementeringen af Regionernes fælles strategi for indkøb frem mod 2020. Gruppen følger derfor fremdriften i de forskellige projekter, der er igangsat som en del af strategien. Herudover håndterer gruppen løbende strategiske opgaver, træffer de overordnede beslutninger om bl.a. økonomi og har regelmæssigt temadrøftelser om relevante tendenser og områder inden for indkøb.

Læs mere: Om det fælles regionale samarbejde på indkøbsområdet på regionsudbud.dk

Formanden for styregruppen er Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør i Region Midtjylland. Styregruppen består herudover af økonomidirektørerne fra de fem regioner og cheføkonom i Danske Regioner, Rikke Margrethe Friis. Herudover deltager de regionale indkøbschefer og medarbejdere i RFI-sekretariatet og Danske Regioner i møderne.

Samarbejdet i Regionale Indkøbschefer

Hver indkøbsafdeling ledes af en indkøbschef. De fem indkøbschefer mødes ca. hver måned i gruppen Regionale Indkøbschefer, der er omdrejningspunktet for regionernes koordinerende indsats på indkøbsområdet. Udover indkøbscheferne deltager også repræsentanter fra henholdsvis Amgros og Danske Regioner i møderne.

Kontakt de fem indkøbschefer:

Region Nordjylland
Rikke Secher Kristensen: rikke.k@rn.dk

Region Midtjylland
Birgitte Nellemann: birgitte.nellemann@stab.rm.dk

Region Syddanmark
Annette Bjørn: ab@rsyd.dk

Region Hovedstaden
Jens Brøndberg: jens.broendberg@regionh.dk

Region Sjælland
Christian Christensen: chrch@regionsjaelland.dk

Kontakt

Hvis du vil vide mere

EFS.png