Gå til indhold

Økonomisk Styring

Regionernes udgifter planlægges med budgetterne. Finansieringen afhænger af økonomiaftalerne med Regeringen og det faktiske forbrug på sygehusene.

Her præsenteres regionernes udgifter og finansiering. Regionernes udgifter planlægges med budgetterne og bogføres i regnskaberne. Finansieringen af regionerne beror på forudsætningerne i økonomiaftalerne med regeringen samt det faktiske forbrug på sygehusene.

Budget

Regionerne budgetterer inden for det aftalte niveau for de regionale udgifter, som aftales ved økonomiaftalerne mellem regeringen og Danske Regioner. Inden for denne ramme foretager regionerne prioriteringerne af de enkelte områder.

Senest 1. oktober hvert år vedtager regionsrådene budgetterne for det kommende år.

Regnskab

Regionernes regnskaber er udtryk for det faktiske forbrug i løbet af året. Regnskaberne foreligger hvert efterfølgende år i løbet af april måned.

Udover de bogførte udgifter i regnskabet arbejder regionerne ligeledes med et fordelingsregnskab. Fordelingsregnskabet har til formål at skabe en mere detaljeret beskrivelse af, hvad det koster at producere de enkelte ydelser på sygehusene.

Finansiering

Regionerne har flere forskellige finansieringskilder. Størstedelen er statslige og en mindre andel er kommunal.

Det statslige bloktilskud er den primære finansieringskilde og fordeles til regionerne på baggrund af en række objektive kriterier. Bloktilskuddet ligger fast fra budgetårets begyndelse, hvorimod den statslige aktivitetsafhængige pulje og størstedelen af den kommunale finansiering er aktivitetsbaseret og dermed er styret af, hvor mange patienter som regionerne behandler.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt