Økonomisk styring

I 2016 budgetterer regionerne med 107,4 milliarder kroner til drift på sundhedsområdet, 3,0 milliarder kroner til det regionale udviklingsområde og 2,3 milliarder kroner til
anlæg på sundhedsområdet.

Med et forbrug, der lå bare 0,1 procent under det afsatte, ramte de fem regioner budgettet pænt i 2015. 0,1 procent svarer til, at forbruget på sundhedsområdet var 123 millioner kroner under de 104,7 milliarder, som det samlede regionale sundhedsbudget lød på, viser det endeligt opgjorte, som Danske Regioner har foretaget på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

 

Besparelser var nødvendige for at holde budgettet

Presset på budgettet skyldes blandt andet større udgifter til praktiserende læger, og at befolkningen bliver ældre, og derfor har brug for mere behandling - blandt andet
fordi flere får kræft.

Næsten 500 millioner kroner til ekstra til medicin

De samlede medicinudgifter steg med en halv milliard kroner i 2015. Blandt andet har ny medicin betydet, at flere patienter med sclerose får behandling, hvilket har givet
ekstra store udgifter. For i høj grad at kunne leve op til udrednings- og behandlingsretten blev rekordmange patienter desuden henvist til regionalt betalt behandling på private klinikker og
hospitaler i 2015. De fem regioners samlede udgift til private steg dermed med 150 millioner kroner.

Også i fremtiden vil sundhedsvæsenet opleve pres

De fem regioners budgetter for 2016 er netop blevet offentliggjort af Danmarks Statistik. Opgørelsen viser, at regionernes budgetter er i overensstemmelse med de indgåede
økonomiaftaler med regeringen. Det viser, at regionerne tager ansvar for styringen af den offentlige økonomi - også når de økonomiske rammer er snævre

Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, peger på, at presset på anlægsrammen også er en udfordring i forhold til fysisk vedligeholdelse af de nuværende sygehuse, der udgør 80 procent af de bygninger, der rummer sygehuse, mens de nye sygehuse, der bygges for kvalitetsfondsmidler, udgør 20 procent.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

naja.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Jeppe Hedegaard Munck,
Seniorkonsulent/Teamleder
T 3529 8285
M 4020 2107
E jhm@regioner.dk
Jeppe Hedegaard Munck