Gå til indhold

Nærhedsfinansiering

I forbindelse med økonomiaftalen imellem Danske Regioner og regeringen for 2019, blev der indført en ny styringsmodel for regionerne.

Med den nye styringsmodel afløses den aktivitetsbaserede finansiering af en betinget finansiering med bredere mål for øget sammenhæng og omstilling af behandlingen. Det sker i form af en pulje til nærhedsfinansiering.

I samme grad som aktivitetspuljen er nærhedsfinansieringen en pulje som udløses, når regionerne opfylder en række kriterier. Disse kriterier er skrevet ind i økonomiaftalen, og skal styrke sammenhængen i sundhedsvæsnet, så borgerne modtager den rette behandling det rette sted. Kriterier er dynamiske og kan dermed efter drøftelse med regeringen udskiftes det efterfølgende år. 

De 4 kriterier for regionerne i 2020.

  • Reduktion i antal sygehusforløb pr. borger
  • Reduktion i sygehusaktivitet pr. kroniker med KOL og/eller diabetes
  • Reduktion i andelen af somatiske indlæggelser, der fører til en akut genindlæggelse indenfor 30 dage
  • Stigning i andel af virtuelle sygehusforløb

Puljen til nærhedsfinansiering udgør 1,5 mia. kr. i 2020 og udbetales løbende i budgetåret. Regionerne forpligter sig til at opfylde kriterierne, og regionerne beholder den udbetalte finansiering, hvis de lever op til kriterierne.

Ved at opfylde et af kriterierne, vil regionen modtage 33% af sin andel af nærhedsfinansieringen. Denne andel forøges med 33% for hvert kriterie som regionen opfylder. Det betyder at hvis en region opfylder 2 af kriterierne, vil regionen modtage 66%, og ved opfyldelse af 3 eller flere kriterier vil regionen modtage 100% af sin andel af nærhedsfinansieringen.

Der blev ikke foretaget en efterregulering vedrørende den udbetalte nærhedsfinansiering for 2019 som følge af udfordringer med implementeringen af det nye landspatientregister (LPR3).

 

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Billede af medarbejder Thomas Nymann Nielsen