Gå til indhold

Økonomiaftaler

Regionernes økonomi er en del af de samlede offentlige udgifter som hvert år bruges på at levere velfærdsydelser til den danske befolkning.

Derfor afstemmes regionernes forbrug af midler med den øvrige del af den offentlige sektor og dermed den samlede finanspolitik for Danmark. Dette gøres som en del af budgetsamarbejdet mellem regionerne og Regeringen. Konkret udmønter det sig i de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og Danske Regioner.

I økonomiaftalerne aftales rammerne for den regionale økonomi i det kommende år. Rammerne vedrører, hvor mange midler regionerne har til det kommende år (udgiftsniveau og finansiering) og hvor mange behandlinger regionerne skal levere (aktivitet og produktionsværdi). Dermed påtager de regionale politikere sig et ansvar for samfundsøkonomien ved ikke at lade den regionale økonomi løbe af sporet.

Budgetsamarbejdet sikrer således, at en decentral regional opgavevaretagelse kan varetages samtidig med, at behovet for den overordnede statslige makroøkonomiske udgiftsstyring bliver varetaget.