Omstilling af sundhedsvæsenet

Der er behov for en omstilling af vores sundhedsvæsen, hvis fremtidige demografiske udfordringer skal løftes. Derfor har regionerne længe arbejdet for at skabe mere kvalitet frem for kvantitet i behandlingen af patienterne, og med den nye nærhedsfinansiering har vi endelig en økonomi, som understøtter det arbejde.

Fra aktivitet til nærhed

Der er behov for en ny form for styring i det danske sundhedsvæsen, som i mindre grad fokuserer på kvantitet, og som i højere grad fokuserer på kvalitet, sammenhæng og nærvær. Regionerne har længe været i gang med denne omstilling, og er klar til at tage ansvar med bl.a. digitale investeringer i nærhed og sammenhæng og initiativer på både fællesregionalt niveau og på hospitalsniveau. I økonomiaftalen for 2019 blev den aktivitetsbaserede finansiering endelig helt skrinlagt og nærhedsfinansiering blev indført. Det betyder at den økonomiske struktur langt om længe understøtter det arbejde regionerne laver for at skabe sammenhæng og nærvær.

Kriterier for nærhedsfinansiering

I samme grad som aktivitetspuljen er nærhedsfinansieringen en pulje som udløses når regionerne opfylder en række kriterier. Disse kriterier er skrevet ind i økonomiaftalen for 2019 og ser ud som følger:
  1. Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
  2. Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2-diabetes)
  3. Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser (andel indlæggelser, der efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage)
  4. Stigning i andel af virtuelle forløb
  5. Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten (implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling).

Kriterierne er med undtagelse af punkt 5 målkriterier, hvilket betyder at det er op til regionerne at finde løsninger på, hvordan man vil opfylde disse mål. Regionerne er klar til at finde disse løsninger, og kriterierne taler ind i en masse af de initiativer, som allerede er i gang.

Fællesregionale løsninger

Kriterierne for nærhedsfinansiering lægger op til, at regionerne finder konkrete løsninger på de fremtidige demografiske udfordringer. Regionerne har været igang længe før 2019 og har vist evne til at tage ansvar for patienternes behandling. I fællesskab har regionerne skabt 5 principper for samarbejdet  på tværs af regionerne. Formålet med principperne er at lægge nogle fælles ledelses- og styringsmæssige rammer for arbejdet med nærhedsfinansiering. Principperne strækker sig over bl.a. økonomi, ledelse og vidensdeling og har til formål at styrke samarbejdet med sundhedsfagligt personale i kommuner og praksis. 

Fælles indsatsområder

På tværs af regionerne har man lavet en række helt konkrete tiltag, som skal styrke nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Under titlen udadvendte hospitaler har regionerne åbnet op og gjort hospitalerne mere tilgængelige for sundhedspersonale i både kommuner og almen praksis. Efter at staten og regionerne er blevet enige om nærhedsfinansiering, skaber kriterie 1 og 3 økonomisk rygvind til mere og endnu hurtigere udbredning af dette initiativ. Ligeledes ligger overenskomstaftalen med PLO i tråd med kriterie 2.

Hvis du vil vide mere

Nærhedsfinansiering

Hvis du vil vide mere

Økonomiaftalen 2019

Her kan du læse mere om den aftale som regeringen og Danske Regioner blev enige om skal sætter rammerne for økonomien i regionerne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mirja Kløjgaard,
Seniorkonsulent/Teamleder
T
M 6167 4848
E mjk@regioner.dk
MJK.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

KIK.png
Relaterede nyheder

Hvis du vil vide mere

Regionernes sektorfri forebyggelses-laboratorium bringer partnere sammen

Regionerne ønsker en styrket og fælles forebyggelsesindsats, så vi kan sikre, at de kommende generationer kan leve et sundt og godt liv så længe som muligt. Et af de gode eksempler på et samarbejde på tværs af sundhedsvæsenet er regionernes sektorfri forebyggelseslaboratorium. Det skriver Karin Friis Bach i et debatindlæg.

Læs mere

Model for Behandlingsrådet er på plads

Danske Regioners bestyrelse har nu vedtaget den endelige model for et dansk behandlingsråd. Rådet skal fra starten af 2021 vurdere, om prisen på nye behandlinger og teknologier står mål med effekten. – Patienter i hele landet skal have den behandling, der virker bedst, og giver dem mest sundhed for pengene, siger Stephanie Lose.

Læs mere

Bedre hjælp til smerte- og gigtpatienter

Mange borgere lever med smerter fra akutte eller kroniske lidelser i bevægeapparatet, og med flere ældre de kommende år bliver behandlingsbehovet større. En ny aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) sikrer bedre hjælp til patienterne hos de praktiserende reumatologer.

Læs mere

Arbejdsgruppe: Vi skal turde prioritere i sundhedsvæsenet

Der er behov for at tage snakken om de svære spørgsmål om prioritering i sundhedsvæsenet, skriver Lone Sondrup, fmd. for regionernes arbejdsgruppe om prioritering i sundhedsvæsenet i en kronik.

Læs mere