Omstilling af sundhedsvæsenet

Der er behov for en omstilling af vores sundhedsvæsen, hvis fremtidige demografiske udfordringer skal løftes. Derfor har regionerne længe arbejdet for at skabe mere kvalitet frem for kvantitet i behandlingen af patienterne, og med den nye nærhedsfinansiering har vi endelig en økonomi, som understøtter det arbejde.

Fra aktivitet til nærhed

Der er behov for en ny form for styring i det danske sundhedsvæsen, som i mindre grad fokuserer på kvantitet, og som i højere grad fokuserer på kvalitet, sammenhæng og nærvær. Regionerne har længe været i gang med denne omstilling, og er klar til at tage ansvar med bl.a. digitale investeringer i nærhed og sammenhæng og initiativer på både fællesregionalt niveau og på hospitalsniveau. I økonomiaftalen for 2019 blev den aktivitetsbaserede finansiering endelig helt skrinlagt og nærhedsfinansiering blev indført. Det betyder at den økonomiske struktur langt om længe understøtter det arbejde regionerne laver for at skabe sammenhæng og nærvær.

Kriterier for nærhedsfinansiering

I samme grad som aktivitetspuljen er nærhedsfinansieringen en pulje som udløses når regionerne opfylder en række kriterier. Disse kriterier er skrevet ind i økonomiaftalen for 2019 og ser ud som følger:
  1. Reduktion i antal DRG-sygehusforløb pr. borger
  2. Reduktion i DRG-værdi pr. kroniker (med KOL og/eller type 2-diabetes)
  3. Reduktion i akutte somatiske genindlæggelser (andel indlæggelser, der efterfølges af en akut genindlæggelse inden for 30 dage)
  4. Stigning i andel af virtuelle forløb
  5. Implementering af digitale løsninger til sammenhæng for patienten (implementeringsplan for systemtilpasninger til datadeling).

Kriterierne er med undtagelse af punkt 5 målkriterier, hvilket betyder at det er op til regionerne at finde løsninger på, hvordan man vil opfylde disse mål. Regionerne er klar til at finde disse løsninger, og kriterierne taler ind i en masse af de initiativer, som allerede er i gang.

Fællesregionale løsninger

Kriterierne for nærhedsfinansiering lægger op til, at regionerne finder konkrete løsninger på de fremtidige demografiske udfordringer. Regionerne har været igang længe før 2019 og har vist evne til at tage ansvar for patienternes behandling. I fællesskab har regionerne skabt 5 principper for samarbejdet  på tværs af regionerne. Formålet med principperne er at lægge nogle fælles ledelses- og styringsmæssige rammer for arbejdet med nærhedsfinansiering. Principperne strækker sig over bl.a. økonomi, ledelse og vidensdeling og har til formål at styrke samarbejdet med sundhedsfagligt personale i kommuner og praksis. 

Fælles indsatsområder

På tværs af regionerne har man lavet en række helt konkrete tiltag, som skal styrke nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet. Under titlen udadvendte hospitaler har regionerne åbnet op og gjort hospitalerne mere tilgængelige for sundhedspersonale i både kommuner og almen praksis. Efter at staten og regionerne er blevet enige om nærhedsfinansiering, skaber kriterie 1 og 3 økonomisk rygvind til mere og endnu hurtigere udbredning af dette initiativ. Ligeledes ligger overenskomstaftalen med PLO i tråd med kriterie 2.

Hvis du vil vide mere

Nærhedsfinansiering

Hvis du vil vide mere

Økonomiaftalen 2019

Her kan du læse mere om den aftale som regeringen og Danske Regioner blev enige om skal sætter rammerne for økonomien i regionerne.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mirja Kløjgaard,
Seniorkonsulent/Teamleder
T 3529 8321
M 6167 4848
E mjk@regioner.dk
MJK.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kirstine Korsager,
Seniorkonsulent
T *
M 5096 5062
E kik@regioner.dk
KIK.png
Relaterede nyheder

Hvis du vil vide mere

Aftale om 1.000 flere sygeplejersker på sygehusene

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om 500 flere sygeplejersker i 2020 og 1.000 flere sygeplejersker fra 2021. Dermed frigives de afsatte midler til flere sygeplejersker (300 mio. kr. i 2020, 600 mio. kr. årligt fra 2021) i finanslovaftalen mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Det sikrer mere tid til patienterne på landets sygehuse.

Læs mere

Nytårshilsen fra Stephanie Lose

Vi vil fortsætte vores kamp for at forandre, forbedre og udvikle det danske sundhedsvæsen og skabe mere regional udvikling, lyder det i nytårshilsnen fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Bredt samarbejde - for en sundere indkøbskurv

Der er behov for en bred indsats, hvis vi skal vende udviklingen med et stigende antal overvægtige danskere. Et godt første skridt vil være en folkesundhedslov, mener Ulla Astman, næstformand i Danske Regioner.

Læs mere

Danske Regioner klar med model for behandlingsråd

Et nyt råd skal vurdere, om prisen på forskellige behandlinger og teknologier står mål med effekten for patienterne. Det foreslår Danske Regioner, som nu fremlægger en model for et såkaldt Behandlingsråd. "Hvis patienterne fortsat skal have det bedste mulige sundhedsvæsen, skal vi bruge pengene på det, der virker bedst, og giver mest sundhed for pengene", siger Stephanie Lose, formand i Danske Regioner.

Læs mere