Gå til indhold
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om trafik, miljø, klima, turisme og andre sagsområder under regional udvikling - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

Tema

Kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark

Gode vækstvilkår i Danmark kræver, at virksomheder i hele landet kan rekruttere arbejdskraft med de rette kompetencer.

Flere prognoser peger på, at problemet vmed forgæves rekrutteringer vil vokse, så der i 2020 eksempelvis vil mangle over 30.000 faglærte, mens der vil være over 100.000 ufaglærte i overskud.

Danske Regioner har derfor samlet de regionale erfaringer om rekruttering i 10 konkrete anbefalinger, der skal medvirke til at sikre fremtidens forsyning af kvalificeret arbejdskraft.

tema

Fremtidens ungdomsuddannelser: Færre unge og øget konkurrence

I 2030 vil der på landsplan være næsten 10 procent færre unge mellem 16 og 19 år sammenlignet med i dag.Det skaber nye udfordringer og vil kunne mærkes på landets ungdomsuddannelser.

Derfor har Danske Regioner på baggrund af en analyse af ungdomsuddannelsernes fremtidige udfordringer samlet fem konkrete anbefalinger, der skal være med til at sikre fremtidens ungdomsuddannelser.

Uddannelse

Regionale løsninger skal forhindre uddannelsesørkener

Unge i Danmark skal have adgang til ungdomsuddannelser af høj kvalitet i hele landet. Derfor skal vi understøtte, at det brede uddannelsesudbud bevares til gavn for de unge og samfundet som helhed. 

Illustration af unge der skriver på en tavle omkring at der skal være uddannelser i hele landet
Klima

Regionerne vil have grønne hospitaler i 2030

De danske hospitaler skal være grønne fyrtårne, og deres CO2-udledning skal reduceres med hele 75 pct. inden 2030. Det er målsætningen i nyt udspil fra Danske Regioner, hvor bl.a. klimavenlige nybyggerier, varmeomlægning og hybrid-ambulancer skal være med til at indfri målet.

 

Tegning af hospital med grønne initiativer som klimavenlige bygninger, bæredygtige indkøb mv.
Miljø

Nu skal vi vide, hvad vandmiljøet gemmer

Vandet skal være rent og sundt i de danske søer, vandløb og kystvande. Regionerne går derfor nu i gang med at tage prøver fra de vandløb, hvor der er mistanke om forurening, så vi ved, hvordan vi kan bekæmpe den.

 

Tegning af reagensglas der indeholder væsker af forskellige farver + et forstørrelsesglas
Jordforurening

Oprensning efter jordforureninger bliver en varig opgave

En ny omfattende prognose fra Danske Regioner viser, at opgaven med at rense op efter fortidens forureninger meget større, end man troede, dengang regionerne gik i gang med opgaven. Vi bliver ganske enkelt hele tiden klogere på, hvilke stoffer der forurener, og hvor de kommer fra.

 

Illustration af gravemaskiner rundt omkring på et Danmarkskort for at illustrere at man vil oprense ved jordforurening
RELATEREDE NYHEDER

Læs mere