Gå til indhold

EU-klimachef: Regionerne er nøglespillere i en styrket grøn omstilling frem mod 2050

Klima og grøn omstilling står øverst på den nye EU-Kommissions dagsorden. Det understregede klimakommissær Frans Timmermans da han den 5. december gæstede Det Europæiske Regionsudvalg. ”Regionerne er klar til at løfte vores del af ansvaret i forbindelse med den grønne omstilling, og vi er allerede med i forreste linje i indsatsen", siger Karsten Uno Petersen, international talsperson i Danske Regioner.

Under sit besøg i Det Europæiske Regionsudvalg, der består af 350 lokalt og regionalt valgte repræsentanter fra alle EU’s medlemsstater, erklærende klimakommissær Frans Timmermanns undtagelsestilstand for klimaet. Han fremhævede det presserende behov for handling på den grønne omstilling, som EU’s New Green Deal lægger op til. Kommissæren understregede nødvendigheden af, at opgaven løftes i fællesskab:

- Alle myndighedsniveauer bliver nødt til at bidrage mere og sammen, hvis vi vil lykkes med at forme vores fælles fremtid. Dette er ikke en opgave, som nationale regeringer kan løfte alene, sagde Timmermanns under sit besøg i Regionsudvalget.

Han fremhævede, at regionerne kommer til at spille en vigtig og afgørende rolle i omstillingen til et bæredygtigt samfund, som det myndighedsniveau, der i praksis skal implementere langt størstedelen af de foreslåede klima- og miljøtiltag fra EU.

De danske regioner i arbejdstøjet for den grønne omstilling

Karsten Uno Petersen, international talsperson i Danske Regioner og medlem af Det Europæiske Regionsudvalg bakker op om EU-Kommissionens ambition om et grønnere Europa:

- Vi er parate til at løfte vores del af ansvaret i forbindelse med den grønne omstilling, og vi er allerede med i forreste linje i indsatsen. De danske regioner har i mange år investeret i klimavenlige løsninger bl.a. i forbindelse med energirenovering af bygninger, grønne offentlige indkøb og en grønnere offentlig transport.

Karsten Uno Petersen finder det positivt, at EU-Kommissionen anerkender regionernes væsentlige rolle i at få klimaindsatsen op i gear, og han fremhæver behovet for, at de decentrale myndigheder får endnu bedre mulighed for at gøre mere for klimaet og hurtigere, end det er tilfældet i dag.

Under Regionsudvalgets debat med EU-Kommissionens første næstformand Frans Timmermanns præsenterede en gruppe af unge politikere deres krav til den nye EU-Kommission om at handle for at redde miljø og klima.

 

Under Regionsudvalgets debat med EU-Kommissionens første næstformand Frans Timmermanns præsenterede en gruppe af unge politikere deres krav til den nye EU-Kommission om at handle for at redde miljø og klima. Foto: European Union / John Thys / Philippe Buissin.

Fakta:

Timmermanns vil i løbet af de første 100 dage fremlægge EU’s ”New Green Deal”, en europæisk ramme for et grønnere Europa, der skal gøre det muligt at nå Paris-aftalen og realisere målet om klimaneutralitet i EU i 2050. Den grønne aftale forventes blandt andet at indeholde en europæisk klimalov, revision af direktivet om energieffektivisering i offentlige bygninger, en opdateret strategi for cirkulær økonomi, grønne offentlige indkøb, grønnere mobilitet, bekæmpelse af forurening af luft, jord og vand, herunder pesticider og mikroplast. Også EU's budget vil fremover få en grønnere profil, hvis det står til den nye EU-Kommission.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen, chefrådgiver/Teamleder
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8367
M: 2917 0907
E: asa@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Karsten Uno Petersen,
Medlem af Regionsudvalget, regionsrådsmedlem
T -
M 21 63 11 93
E kup@rsyd.dk
relaterede nyheder

Læs mere

Kommunerne farver Danmark grønt: Går mod klimaneutralitet inden 2050

Klimaudfordringerne skal håndteres lokalt. Det sætter Danmarks kommuner nu en tyk streg under. Yderligere 30 har tilsluttet sig klimaprojektet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. Dermed er tæt på alle landets kommuner med i kapløbet om at blive klimaneutrale inden 2050. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder de kommunale og regionale klimaambitioner for historisk høje.

Læs mere

Regioner: PFAS-opgave vokser og kræver flere ressourcer

En opgørelse over regionernes fund af PFAS viser, at stofferne findes i mange brancher. Og med den nyeste viden om stoffernes giftighed og deraf nye kvalitetskriterier, er der nu langt flere lokaliteter, som der skal tages hånd om. Det kræver flere ressourcer, mener Danske Regioner.

Læs mere

Overblik over brandøvelsespladser er klar

Danske Regioner er nu klar med et overblik over brandøvelsespladser i Danmark. Her kan man se, om pladserne ligger i en risikozone i forhold til boliger, grundvand eller overfladevand, men ikke hvorvidt de er forurenede. Det skal undersøges nu.

Læs mere

Indsatsen mod pesticidforureninger skal tredobles

I hovedstadsområdet er flere drikkevandsboringer i fare for at lukke, og der er konstateret pesticider i cirka halvdelen af boringerne på landsplan. Antallet af forureninger stiger hele tiden, og det kalder på en ekstra indsats og penge på finansloven, hvis vi skal bevare tilliden til det danske drikkevand fremover.

Læs mere