Gå til indhold

Klima og bæredygtighed

Regionerne har en betydningsfuld rolle i at sikre den grønne omstilling, samtidig med, at der skal sættes ekstra tryk på klimaindsatsen for at bidrage til, at Danmark kan nå sine klimamål.

Regionerne er nøglespillere i en styrket grøn omstilling og spiller en vigtig rolle i at bidrage til regeringens målsætningen om at sænke Danmarks CO2-udledning med 70 % i 2030 i forhold til 1990. Derved har regionerne også en afgørende betydning for at muliggøre Danmarks bidrag til Paris-aftalen og realisere målet om klimaneutralitet i EU i 2050. Det indebærer bl.a. revision af energieffektivisering i offentlige bygninger, en opdateret strategi for cirkulær økonomi, grønne offentlige indkøb og grøn mobilitet.

Regionerne er parate til at løfte en del af ansvaret i forbindelse med den grønne omstilling og er allerede med i forreste række i indsatsen. De danske regioner har i mange år investeret i klimavenlige løsninger bl.a. i forbindelse med energirenovering af bygninger, grønne offentlige indkøb og en grønnere offentlig transport.

Grønne hospitaler

Flere af regionernes nye sygehuse bliver bygget efter bæredygtige principper. Der bliver nemlig stillet ambitiøse krav, der både tilgodeser de miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. For at kunne sikre, at byggerierne er bæredygtige, bliver den internationale DGNB-certificering anvendt. DGNB-certificeringen har et helhedsorienterede bæredygtighedssyn, idet totaløkonomien vægtes lige så højt som sociale og miljømæssige faktorer.

Nogle eksempler er Nyt Sygehusbyggeri Aalborg (NAU) og Odense Universitets Hospital (OUCH), hvor der bygges efter DGNB-certificering og bæredygtige parametre.

Illustrativ tidslinje for opførelse af nye sygehuse og hospitaler fra 2013 til 2025

Sammen om den grønne omstilling

En væsentlig forudsætning for at accelerere den grønne omstilling er opbakning og forankring blandt borgerne. Regionerne og Sustania (et globalt bæredygtigt konsulentfirma) er gået sammen om at udarbejde et oplæg til regeringen, som beskriver, hvordan regionerne kan facilitere en målrettet borgerinddragelse i omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Indsatsen er en del af Sustanias dialog med Klima- Energi- og Forsyningsministeriet om en række arbejdsspor under titlen ”Klimarejsen 2030”, hvoraf det ene er et befolkningsspor.

Regionerne er geografisk bredt forankret og har allerede i dag dialog og samarbejde med borgerne på både sundheds-, uddannelses- og mobilitetsområdet. Potentialet for at udnytte eksisterende strukturer til også at inkludere borgerrettede initiativer på klimaområdet er derfor stort. Regionerne er tæt på borgerne, men er samtidig en stærk samlende aktør, som repræsenterer både by og land. 

Hvert år afholdes Klimafolkemødet i Middelfart, som Region Syddanmark har arbejdet med at løfte til en national begivenhed. På Klimafolkemødet sættes klimaudfordringerne på dagsordenen samtidig med, at borgerne inviteres til at deltage i debatter sammen med beslutningstagere, virksomheder og organisationer. Målet er fælles løsninger, som kan understøtte den grønne omstilling.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Malene Bugge Larsen,
Teamleder/Seniorkonsulent
T
M 4028 4762
E mbl@regioner.dk
Malene Bugge Larsen
Miljø og ressourcer

Relaterede nyheder

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere