Regionale udviklingsstrategier

Regionerne arbejder for, at borgere i alle dele af Danmark kan arbejde, uddanne sig og få et godt liv med sundhed, tryghed og livskvalitet – både nu og i fremtiden.

Omdrejningspunktet for regionernes indsats er den regionale udviklingsstrategi. Med strategien sætter hver region – i samarbejde med alle regionens aktører – en fælles, visionær og analysebaseret retning for landsdelens udvikling.

Strategien tager fat i såvel aktuelle som fremtidens samfundsmæssige udfordringer med fokus på løsninger, der skaber værdi og livskvalitet i borgernes hverdag. Den nedbryder siloer og helhedstænker den regionale udvikling i en sammenhængende indsats. Den sætter bæredygtighed i centrum og får hele regionen til at samarbejde om at opfylde FN’s verdensmål inden 2030. Og den skaber en region i balance, hvor by og land bindes sammen, og landdistrikterne ikke lades i stikken.

 

Udviklingsstrategiens mål

Med den regionale udviklingsstrategi vil regionen og de regionale samarbejdspartnere – fra uddannelsessteder, kommuner og civilsamfund til trafikselskaber, kulturinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisationer – arbejde tæt sammen om:

  • At unge i både by og land har adgang til gode uddannelser inden for en rimelig transporttid
  • At by og land er bundet sammen af en velfungerende infrastruktur – hvad end det gælder vejnet, kollektiv trafik, cykelstier eller bredbånd
  • At alle borgere har kompetencer, der passer til det regionale arbejdsmarkeds nuværende og fremadrettede behov
  • At Danmark er frontløbere for den grønne omstilling og opfyldelsen af FN’s verdensmål
  • At regionale busser, lokalbaner og letbaner hver dag bringer hundredtusindvis af danskere på arbejde – hurtigt, sikkert og med god sammenhæng på tværs af transportformer
  • At vores drikkevand, boliger og kyster er beskyttet mod forurening og klimaforandringer
  • At det er attraktivt at bosætte sig i både byer og landdistrikter – også for de unge
  • At alle borgere har adgang til attraktive, sundhedsfremmende og rekreative tilbud i både kulturen og naturen
  • At regionerne har internationalt udsyn og har et tæt samarbejde med vores nabolande, så der bygges broer og knyttes bånd på tværs af grænser og folk
  • At der sikres tæt sammenhæng mellem den regionale udviklingsindsats og erhvervsfremmeindsatsen i regi af hhv. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de tværkommunale erhvervshuse

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
LVI.png
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Opfordring til Christiansborg: Brug trafikmillioner på de unge

Færre unge bruger busser og tog, mens flere tager bilen. Derfor foreslår Danske Regioner, at de knapt 100 mio. kroner til takstnedsættelser i Finanslovsaftalen for 2020 bliver brugt på at gøre ture med Rejsekortet billigere for unge mellem 16-24 år.

Læs mere

Nye kapacitetslofter skal forhindre centralisering og opdelte gymnasier

De fem regionsråd har indstillet, at 23 almene gymnasier til næste år får pålagt et kapacitetsloft over, hvor mange elever de kan optage. - Hvis unge i hele landet skal kunne tage en ungdomsuddannelse inden for en rimelig afstand, er der brug for politisk handling, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Regionerne slår alarm: Ekstremt vejr kan oversvømme tusindvis af hjem

Nye tal viser, at 75.000 ejendomme ved vandløb og kyster er i risiko for at blive oversvømmet, når ekstremt vejr rammer Danmark. Danske Regioner foreslår derfor, at regionerne sammen med kommunerne får ansvaret for at udarbejde regionale klimatilpasningsplaner.

Læs mere

Brug for mere sammenhæng i den kollektive trafik

Et regionalt passagerråd vil kunne sætte fokus på de problemstillinger, der går på tværs af transportformer og kommunegrænser - og inddrage passagererne i beslutningerne. Sådan skriver næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman, i et fælles debatindlæg med formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip.

Læs mere