Gå til indhold

Regionale udviklingsstrategier

Regionerne arbejder for, at borgere i alle dele af Danmark kan arbejde, uddanne sig og få et godt liv med sundhed, tryghed og livskvalitet – både nu og i fremtiden.

Omdrejningspunktet for regionernes indsats er den regionale udviklingsstrategi. Med strategien sætter hver region – i samarbejde med alle regionens aktører – en fælles, visionær og analysebaseret retning for landsdelens udvikling.

Strategien tager fat i såvel aktuelle som fremtidens samfundsmæssige udfordringer med fokus på løsninger, der skaber værdi og livskvalitet i borgernes hverdag. Den nedbryder siloer og helhedstænker den regionale udvikling i en sammenhængende indsats. Den sætter bæredygtighed i centrum og får hele regionen til at samarbejde om at opfylde FN’s verdensmål inden 2030. Og den skaber en region i balance, hvor by og land bindes sammen, og landdistrikterne ikke lades i stikken.

 

Udviklingsstrategiens mål

Med den regionale udviklingsstrategi vil regionen og de regionale samarbejdspartnere – fra uddannelsessteder, kommuner og civilsamfund til trafikselskaber, kulturinstitutioner og arbejdsmarkedsorganisationer – arbejde tæt sammen om:

  • At unge i både by og land har adgang til gode uddannelser inden for en rimelig transporttid
  • At by og land er bundet sammen af en velfungerende infrastruktur – hvad end det gælder vejnet, kollektiv trafik, cykelstier eller bredbånd
  • At alle borgere har kompetencer, der passer til det regionale arbejdsmarkeds nuværende og fremadrettede behov
  • At Danmark er frontløbere for den grønne omstilling og opfyldelsen af FN’s verdensmål
  • At regionale busser, lokalbaner og letbaner hver dag bringer hundredtusindvis af danskere på arbejde – hurtigt, sikkert og med god sammenhæng på tværs af transportformer
  • At vores drikkevand, boliger og kyster er beskyttet mod forurening og klimaforandringer
  • At det er attraktivt at bosætte sig i både byer og landdistrikter – også for de unge
  • At alle borgere har adgang til attraktive, sundhedsfremmende og rekreative tilbud i både kulturen og naturen
  • At regionerne har internationalt udsyn og har et tæt samarbejde med vores nabolande, så der bygges broer og knyttes bånd på tværs af grænser og folk
  • At der sikres tæt sammenhæng mellem den regionale udviklingsindsats og erhvervsfremmeindsatsen i regi af hhv. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og de tværkommunale erhvervshuse

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Lone Vingtoft,
Chefrådgiver
T
M 2222 2674
E lvi@regioner.dk
Billede af LVI
PUBLIKATIONER

Læs mere

I vores publikationsarkiv findes vores udgivelser om regional udvikling - foruden naturligvis magasiner, pjecer og andre publikationer om Danske Regioners indsatser på andre sagsområder.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Lad os lægge en sammenhængende plan for Danmarks arealer

Klimakrisen og naturkrisen kalder på mere og bedre planlægning. For hvis vi vil have mere fri natur, sikre kysterne mod oversvømmelser og reducere CO2-forbruget, bliver vi nødt til at træffe nogle aktive valg i prioriteringen af Danmarks arealer.

Læs mere

Oprensning efter jordforureninger bliver en varig opgave

En ny omfattende prognose fra Danske Regioner viser, at opgaven med at rense op efter fortidens forureninger meget større, end man troede, dengang regionerne gik i gang med opgaven. Vi bliver ganske enkelt hele tiden klogere på, hvilke stoffer der forurener, og hvor de kommer fra.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere

Regionalt samarbejde skal sikre uddannelser og udvikling i hele landet

Her under corona-epidemien sidder mange unge derhjemme og tænker på deres uddannelsesmæssige fremtid. Hvilken retning skal de gå i, og hvor skal de begynde i skole efter sommerferien? En ny analyse viser, at netop de unges uddannelsesvalg har stor betydning for balancen i fremtidens Danmark, og derfor mener vi i Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier -Lederne, at ungdomsuddannelserne skal højt op på dagsordenen, så snart corona-krisen tillader det.

Læs mere