Gå til indhold

Regionernes deler viden om PFAS

Regionerne har siden 1996 delt deres viden om og erfaringer fra kortlægning og undersøgelse af forurenede grunde.

Deling af viden og erfaringer sker som hovedregel gennem Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, der bl.a. afholder kurser for regionernes medarbejdere og udgiver forskellige typer af erfaringsopsamlinger. 

Læs mere på www.miljoeogressourcer.dk

I 2022 var ca. 85 fagmedarbejdere fra regionerne på kursus i PFAS, afholdt af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. Regionerne deltager også i internationale og nationale konferencer om jordforurening.

I regi af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer har der siden 2014 været en PFAS-gruppe, hvor regionernes fagmedarbejdere med særlig viden om PFAS har delt viden. PFAS-gruppen har bl.a. indgået som følgegruppe i forbindelse med udarbejdelsen af Miljøstyrelsens rapport om ”Kortlægning af brancher der anvender PFAS”.

Læs rapporten "Kortlægning af brancher der anvender PFAS" (pdf)

PFAS-gruppen har desuden været primus motor i udarbejdelsen af ”Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser”, som blev udgivet i 2018 og senest opdateret i 2022. Der kommer hele tiden ny viden om PFAS, og PFAS-gruppen har været med til at sikre, at denne viden kommer alle regioner til gode.

Læs "Håndbog om undersøgelse og afværge af forurening med PFAS-forbindelser (pdf)

Siden sommeren 2021 har PFAS-gruppen holdt møde med ca. 14 dages mellemrum for at sikre at al ny viden om PFAS kommer alle regioner til gode. Gruppen har desuden drøftet emner så som: hvilke yderligere brancher der kan give risiko for PFAS, hvordan undersøgelser af PFAS-grunde bedst tilrettelægges, hvordan undersøgelsesresultater skal vurderes etc.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt
Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere