Gå til indhold

Uddannelse

Gode og relevante uddannelser i alle dele af landet er en vigtig brik i den regionale udvikling og et Danmark i balance.

Regionerne har ansvaret for at koordinere udbuddet af ungdomsuddannelser i de fem regioner, og arbejder herigennem for at sikre, at der findes et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i hele landet. Uddannelse er nøglen, der kan ruste de unge til fremtidens udfordringer og bidrage til en bæredygtig udvikling, så regionerne udvikler sig grønt, innovativt og med muligheder for alle. Uddannelse er derfor et centralt tema i de regionale udviklingsstrategier, som regionsrådene har vedtaget. Regionerne investerer i de grønne og digitale kompetencer samt udvikling af erhvervsuddannelser og gymnasier. 

UDFORDRINGER I UDDANNELSESLANDSKABET

Frem mod 2030 vil der være 20.000 færre unge på grund af den demografiske udvikling. Det kan have store konsekvenser for ungdomsuddannelser der bliver udfordret på deres elevgrundlag. Regionerne arbejder derfor med at undgå såkaldte uddannelsesørkener samt med at sikre en bred elevsammensætning på landets ungdomsuddannelser. Det er et vigtigt led i den regionale udvikling, da vi i høj grad bliver boende, hvor vi uddanner os, og at væsentlige dynamikker i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet er regionale.

 

LÆS MERE:

 

Uddannelse og bosætning hænger sammen

10 år efter endt uddannelse bor langt de fleste dimittender fra de kompetencegivende uddannelser i den region, hvor de har taget deres uddannelse. Det viser en analyse fra Danske Regioner på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Derfor skal der fortsat være gode uddannelsesmuligheder i hele landet for at sikre et Danmark i balance. Der er hårdt brug for at kunne fastholde unge i alle dele af Danmark og for at kunne forsyne virksomheder i hele landet med de kompetencer, de har brug for. Der er derfor helt afgørende med et stærkt regionalt tilrettelagt udbud af uddannelser

Regionale opgaver inden for uddannelse

Regionsråd

Regionsrådene har ansvaret for at koordinere den samlede ungdomsuddannelsesindsats i regionen. Det skal sikre et sammenhængende, tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i alle dele af landet. For at kunne sikre en effektiv og balanceret elevfordeling på almene gymnasier og HF tager regionerne blandt andet stilling til ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner, der ønsker at oprette eller lukke ungdomsuddannelserne. Regionerne har også en koordinerende ansvar på voksenområdet, dvs. forberedende voksenundervisning, almen voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Derudover investerer regionerne i kvalitetsudvikling af voksen- og ungdomsuddannelserne. Det kan eksempelvis være med fokus på praktikpladser til erhvervsuddannelserne, efteruddannelse af lærere, udvikling af fag eller anlægstilskud.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Katrine Moltved,
Uddannelsespolitisk konsulent
T
M 2728 6848
E katrm@regioner.dk
TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere