Gå til indhold

Uddannelse

Gode og relevante uddannelser i alle dele af landet er en vigtig brik i den regionale udvikling og et Danmark i balance.

Hver region har forskellige udfordringer når det gælder beskæftigelse, kompetenceløft- og erhvervsudvikling. Netop derfor er der behov for regionale løsninger og indsatser, som sikrer at regionale virksomheder kan ansætte medarbejdere med nødvendige og relevante kompetencer og de offentlige myndigheder. 

Arbejdsmarkedet fungerer regionalt 

Væsentlige dynamikker i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet er regionale. Vi danskere pendler længere, og arbejdskraftoplandene bliver større. Samtidig bliver vi i høj grad boende, hvor vi uddanner os. Erhvervslivet i hver enkelt region har unikke styrker, som skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Dem skal vi understøtte.

Regionerne arbejder for, at indsatsen i området baseres på det enkelte regionale oplands konkrete udfordringer i forhold til mangel på arbejdskraft. Det kræver samarbejde på tværs af uddannelse, arbejdsmarked og erhverv.

LÆS MERE:

Mangel på faglærte hæmmer udviklingen

Aktuelt har regionerne særligt fokus på, at flere skal vælge en erhvervsuddannelse. Det er nødvendigt, at der er bedre muligheder og adgang for at tage en erhvervsuddannelse, hvis Danmark skal kunne følge med virksomhedernes behov for flere faglærte.

Regionerne anbefaler derfor, at:

1. Erhvervsuddannelserne skal være tilgængelige og attraktive for de unge

Geografi må ikke være en hindring for, at unge starter på en erhvervsuddannelse. Erhvervsuddannelsernes grundforløb skal derfor tættere på de unge i alle dele af landet. Derudover skal alle unge på en erhvervsfaglig uddannelse garanteres en praktikplads. Attraktive erhvervsuddannelser indebærer desuden, at de unge sikres bedre muligheder for at bo på eller ved erhvervsskolerne, og at skolerne sikrer et godt studiemiljø og høj kvalitet.

2. Der bliver etableret flere forpligtende uddannelsessamarbejder og campusløsninger

Et stærkere og mere forpligtende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner om eksempelvis campusløsninger kan være med til at gøre det økonomisk muligt at fastholde uddannelser i hele landet og skabe et bedre studiemiljø.

3. Det faglige niveau hos kommende erhvervsskoleelever hæves

Mange unge er ikke dygtige nok, når de forlader folkeskolen, og det gør det svært at nå målsætningen om, at 95 procent af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Der skal derfor sættes ind over for de cirka 5.000 elever, der ikke opnår 02 i dansk og matematik i 9. klasse. 

4. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen

Der skal gøres langt mere for at rekruttere elever fra folkeskolen, så erhvervsuddannelserne bliver set som et ligeværdigt valg på linje med de gymnasiale uddannelser. Det skal blandt andet ske gennem øget samarbejde mellem folkeskoler og erhvervsskoler samt ved, at der bliver iværksat flere overgangsprojekter og en bedre vejledningsindsats.

Regionale opgaver inden for uddannelse

Regionsråd

Regionsrådene har ansvaret for at koordinere den samlede ungdomsuddannelsesindsats i regionen. Det skal sikre et sammenhængende, tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til unge i alle dele af landet. For at kunne sikre en effektiv og balanceret elevfordeling på almene gymnasier og HF tager regionerne blandt andet stilling til ansøgninger fra uddannelsesinstitutioner, der ønsker at oprette eller lukke ungdomsuddannelserne. Regionerne har også en koordinerende ansvar på voksenområdet, dvs. forberedende voksenundervisning, almen voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Derudover investerer regionerne i kvalitetsudvikling af voksen- og ungdomsuddannelserne. Det kan eksempelvis være med fokus på praktikpladser til erhvervsuddannelserne, efteruddannelse af lærere, udvikling af fag eller anlægstilskud.

Illustration af to personer, der kigger på skilt, hvor der i den ene retning står "Ud" og der i den anden retning står "Dannelse"
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pia Mulvad Reksten,
Barselsvikar, chefrådgiver
T
M 2727 7651
E pmr@regioner.dk
Billede af medarbejder Pia Mulvad Reksten
TEMA

Fremtidssikrede ungdomsuddannelser

Op mod 5.300 flere unge mellem 16 og 19 år risikerer at få mindst halvanden time til og fra deres ungdomsuddannelse i 2030. Det viser en ny fremskrivning fra Danske Regioner. I et nyt udspil kommer Danske Regioner derfor med 6 anbefalinger, som skal sikre et let, ligestillet og lokalt uddannelsesvalg for unge i hele Danmark.

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Yderområder er afhængige af lokalbaner

Lokalbanerne bygger bro mellem by og land for mange pendlere, og de er derfor vigtige for at sikre et Danmark i balance. Regionerne sætter fokus på behovet for investeringer i de lokale baner ved høring i Transportudvalget den 24. februar.

Læs mere

Regionale løsninger skal forhindre uddannelsesørkener

Unge i Danmark skal have adgang til ungdomsuddannelser af høj kvalitet i hele landet. Derfor skal vi understøtte, at det brede uddannelsesudbud bevares til gavn for de unge og samfundet som helhed. Det skriver Stephanie Lose, Ole Heinager og Henrik Nevers i et debatindlæg.

Læs mere

Vælg en uddannelse med mening

Vi skal stoppe faldet i søgningen mod de videregående velfærdsuddannelser, ellers risikerer vi, at vi i fremtiden kan opleve et gab mellem de mange, som har brug for hjælpen, omsorgen og professionalismen, og dem, der kan træde til. Det skriver repræsentanter for FH, KL, Danske Regioner og Danske Professionshøjskoler i et debatindlæg.

Læs mere

Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere

Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som i dag har fremlagt deres anbefalinger. Der er netop afsat 0,8 mia. kr. i 2020 til, at kommuner og regioner kan styrke deres uddannelsesopgave i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Læs mere