Gå til indhold

Uddannelse

Regionerne har ansvar for at koordinere udbuddet af ungdoms- og voksenuddannelser.

Regionerne arbejder for, at der er et varieret udbud af uddannelsesmuligheder i hele landet.

Regionerne koordinerer udbuddet af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, der samlet kaldes ungdomsuddannelser.

Regionerne har også koordinerende ansvar på voksenområdet i forhold til udbuddet af forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Kvalitetsudvikling af voksen- og ungdomsuddannelserne er i fokus i regionerne. Regionerne kan give tilskud til projekter på uddannelsesområdet. Fx projekter, der handler om flere lærepladser til erhvervsuddannelserne eller efteruddannelse af lærere.

 

Regionernes arbejde med fordeling af elever til gymnasierne

Regionerne spiller en stor rolle i fordelingen af elever til gymnasierne. Regionerne har bl.a. ansvar for at fastlægge kapacitet for gymnasierne. Det vil sige bestemme, hvor mange elever der er kan gå på de forskellige gymnasier. Målet er at sikre pladser til alle og at understøtte et varieret udbud af uddannelser i hele landet. Børne- og Undervisningsministeriet har midlertidigt opgaven med at fastlægge kapacitet frem til 2026/27.

Elever, som ikke fordeles af Børne- og Undervisningsministeriets centrale elevfordelingsmekanisme, fordeles manuelt af regionerne ud fra elevernes prioriterede uddannelsesønsker og transporttid til gymnasierne. 

Regionerne behandler klager fra elever, der er blevet fordelt til et gymnasie, de ikke har ønsket.


Regionernes arbejde med voksen- og ordblindeundervisning

Regionerne samarbejder med voksenuddannelsescentrene (VUC) og andre udbydere om at sikre, at det er muligt at få er voksen- og ordblindeundervisning i hele landet. 

Voksen- og ordblindeundervisningen er for dem, der har et ønske om at blive bedre til at læse, stave, skrive, regne eller bruge digitale løsninger. Målet er at blive i stand til at tage videre uddannelse eller generelt klare sig bedre i hverdagen.