11. april

Danske Regioners Generalforsamling 2019

Regionsrådspolitikere, repræsentanter fra sundheds- og patientorganisationer og andre centrale aktører fylder Centralværkstedet i Aarhus til debat om fremtidens sundhedsvæsen, miljø og ressourcer, uddannelse, kollektiv trafik og andre regionale politikområder. Følg med på vores GF19-site.

3. maj

Er sundhedsvæsenet gearet til fremtidens personlige behandlinger?

Danske Regioner og Lægemiddelindustriforeningen (Lif) inviterer regionale og nationale politikere og administratorer, patientforeninger, sundhedsorganisationer, klinikere samt lægemiddelvirksomheder til en debat om, hvordan vi gearer sundhedsvæsenet til de personlige behandlinger.

fakta

Nøgletal om sundhed og regional udvikling

Regionerne har siden 2007 leveret resultater år for år. Høj produktivitet, kortere ventetid, bedre kræftbehandling for blot at nævne nogle af resultaterne på sundhedsområdet. I "Regionernes resultater 2018" kan du få et overblik over udviklingen gennem et udvalg af nøgletal fra regionernes indsatsområder.

nyhedsmails

Få skræddersyede nyheder fra Danske Regioner

Når du abonnerer på nyheder fra Danske Regioner, kan du vælge mellem 12 nyhedskategorier, der samlet set favner regionernes arbejdsområder. Du kan vælge nyheder fra en eller flere kategorier, og du kan vælge om du vil modtage mails enten i samme øjeblik, den enkelte nyhed udkommer på regioner.dk, eller som et nyhedsbrev hver 14. dag.

TEMA

Personlig medicin

Personlig medicin er behandling, hvor man ved hjælp af genetisk information kan tilpasse behandlingen til den enkelte patient.

I Danmark har vi unikke muligheder for at udvikle behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient.

TEMA

Sygehusbyggeri

Regionerne bygger nye sygehuse for at skabe rammer for bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.

De nye sygehuse bliver bygget de næste 10-15 år. Den samlede investeringsramme er på 41,4 milliarder kroner.

 

HØRINGSSVAR

Hvad mener Danske Regioner om ...

Vi udarbejder løbende høringssvar, og i arkivet kan du finde vores høringssvar om sundheds-, psykiatri- og socialområdet - og alle de andre politikområder, vi arbejder med.

PUBLIKATIONER

Læs mere

Borgernes sundhedsvæsen 2016_magasin.png

I vores publikationsarkiv finder du magasiner, pjecer, politiske udspil og andre udgivelser om vores initiativer og resultater på sundheds-, psykiatri- og socialområdet.

ÅRETS BORGERINDDRAGENDE INITIATIV 2019

Den Involverende Stuegang vinder pris for inddragelse af patienter og pårørende

Det blev Den Involverende Stuegang ved Neurocenteret på Rigshospitalet, der modtog prisen Årets Borgerinddragende Initiativ 2019 på Danske Regioners generalforsamling den 11. april. "Initiativet sætter barren for patient- og pårørendeinddragelse rigtig højt", siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

pris m lose NYHED.jpg
sundhedsreform

Sundhedsreform svækker demokratiet

Aftalen om en sundhedsreform indeholder gode tanker og konkrete tiltag. Men det et stort demokratisk nederlag, hvis man nedlægger de fem regionsråd og flytter 115 milliarder velfærdskroner fra folkevalgte regionsrådspolitikere og over i fem administrative forvaltninger uden for borgernes demokratiske rækkevidde.

NYmarionet NYHED.png
sundhedsvæsen

Regionerne sætter multisygdom øverst på dagsordenen

Flere og flere lider af multisygdom. Derfor sætter regionerne forebyggende initiativer og konstruktive løsninger i gang. Kun med regionernes drivkraft, samarbejde på tværs og proaktiv handling kan vi gøre os forhåbning om at løse det skelsættende sundhedsproblem, som multisygdom udgør.

Læge på sengekant.png
patienttilfredshed

Danske patienter er mere tilfredse end de fleste andre europæere

En international undersøgelse viser, at vi danskere er blandt de europæere, der synes bedst om den behandling, vi får på hospitalerne og hos praktiserende læger og speciallæger. ”Vi glæder os over tilfredsheden, og vi vil kæmpe for fortsat at få høje karakterer”, siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

OECD tilfredshed NYHED.png
sundhedsudspil

Et trygt, nært og nemt sundhedsvæsen

Få fuldt overblik over Danske Regioners nye sundhedsudspil på vores tema-side. Her kan du se hvilke konkrete initiativer, vi har præsenteret som løsninger til at løfte Danmarks sundhedsvæsen ind i fremtiden. 

hænderNYHED.png
relaterede nyheder

Læs mere

Kloge valg skal præge patientbehandlingen

Danske Regioner har besluttet at støtte et initiativ fra de Lægevidenskabelige Selskaber og Danske Patienter, der vil rydde op i paletten af opgaver i sundhedsvæsenet. Målet er at reducere antallet af procedurer, tests og behandlinger, der ikke længere giver mening. ”Vi vil skåne patienter for overflødig behandling og lette en del af trykket på sundhedsvæsenet”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Dansk behandlingsråd bør placeres i regionerne

En ny kortlægning fra VIVE viser, at et dansk behandlingsråd med fordel kan organiseres, så rådets anbefalinger let kan blive taget i brug i sundhedsvæsenet. Danske Regioner vil derfor præsentere forslag til en model for et behandlingsråd, hvor regionerne har ansvaret. "Vi har allerede vist vejen med Medicinrådet og er klar til at løfte opgaven på ny", siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Medicinrådet er evalueret: Rådet fungerer

Godt to år efter oprettelsen af Medicinrådet foreligger der nu en evaluering foretaget af det eksterne analysefirma, Oxford Research. Konklusionen er, at Medicinrådet fungerer efter hensigten, men evalueringen peger også på en række områder med forbedringspotentiale. Danske Regioner vil derfor f.eks. overveje nye sagsbehandlingsfrister og en anden model til at vurdere lægemidlers effekt.

Læs mere

Gode intentioner, men fejl i forløb

Der har i Dagbladet Politiken været rejst kritik af, at en rapport om psykiatriske patienter ikke er blevet offentliggjort. Danske Regioners administrerende direktør Adam Wolf gør rede for forløbet.

Læs mere