Gå til indhold

Regionernes Sundheds it (RSI)

Regionernes Sundheds it (RSI) har til hensigt at styrke den fælles retning, strategi og indsats i forhold til digitalisering, data, teknologier og innovation på sundhedsområdet i bred forstand.

Gennem RSI samarbejder regionerne om en række fælles digitaliseringsprojekter og ejer en fælles projektportefølje, som bidrager til at skabe mere sammenhæng på tværs af Danmark og sikre mere sundhed for pengene. Inden for RSI-samarbejdet er der bl.a. udviklet en fællesregional projektmodel for styring og ledelse af digitaliseringsprojekter, ligesom der også er nedsat fora til håndtering af it-arkitektur, porteføljestyring, systemforvaltning og risikovurdering.

På RSI's egen hjemmeside kan du læse mere om, hvordan samarbejdet er organiseret og hvordan regionerne løbende arbejder på at komme i mål med sunde fælles digitaliseringsprojekter og på at imødekomme et sundhedsvæsen, der i fremtiden bliver mere digitalt, sammenhængende og tværsektorielt.

Læs mere

RSI's hjemmeside

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af RRS