mennesket i centrum

Med Borgernes Sundhedsvæsen vil vi skabe et sundhedsvæsen, der har mennesket i centrum.

Borgernes Sundhedsvæsen

Det regionale sundhedsvæsen er præget af høj faglig kvalitet og effektivitet. Men der kan gøres mere for at sikre gode patientoplevelser og sammenhængende patientforløb. Regionerne har derfor sat gang i "Borgernes Sundhedsvæsen”, som skal skabe et sundhedsvæsen, der i endnu højere grad har mennesket i centrum.

På baggrund af input fra borgermøder, patienter, pårørende og sundhedspersonale har Danske Regioner og en række samarbejdspartnere udviklet en fælles vision for Borgernes Sundhedsvæsen.

Med Borgernes Sundhedsvæsen ønsker vi grundlæggende at forandre kulturen i sundhedsvæsenet. En kulturforandring, hvor borgernes viden, behov og ønsker anerkendes og sættes i centrum for behandling, forløb og organisering. Det giver bedre resultater for borgeren, øger borgerens livskvalitet og styrker kvaliteten i sundhedsindsatserne.

 

Borgerne skal understøttes i aktivt at kunne deltage i deres behandlingsforløb. Hvis sundhedsvæsenet skal lykkes med at tilrettelægge faglige ydelser og service, der har borgernes behov i centrum, så skal borgerne støttes i at formidle det, der er vigtigt for dem. Borgerne skal have viden og redskaber til at håndtere deres sygdom og helbred, så de har mulighed for at spille en aktiv rolle i deres behandlingsforløb.

Behandlingsindsatsen skal afspejle det, der er vigtigt for borgerne.

VISION

Fælles erklæring for Borgernes Sundhedsvæsen

Parterne bag den fælles erklæring om Borgernes Sundhedsvæsen er enige om at arbejde for et sundhedsvæsen, hvor borgere, patienter og pårørende oplever, at deres viden, behov og præferencer er udgangspunkt i hele behandlings-, pleje- og rehabiliteringsforløbet. Målet er, at kvaliteten og borgernes oplevede udbytte af sundhedsvæsenets indsats konstant forbedres.

Inspiration

Helhedsorienterede Patientforløb

Danske Regioner står sammen med en række aktører på sundhedsområdet bag et nyt inspirationskatalog om helhedsorienterede patientforløb. Med udgangspunkt i seks cases giver kataloget konkrete eksempler på, hvad det kræver at skabe mere sammenhæng i patientforløb, og hvordan patienter bliver inddraget, så de oplever deres forløb som trygge og meningsfulde. Kataloget er et resultat af indsatsen Helhedsorienterede Patientforløb i regi af Borgernes Sundhedsvæsen.

årets borgerinddragende initiativ 2018

Initiativ for benamputerede patienter vinder pris

Initiativet ”Et ben foran – peerboard med benamputerede patienter” har opnået bedre og mere sammenhængende forløb for benamputerede patienter. Idéen er udviklet af Ortopædkirurgisk Afdeling i Hjørring på Aalborg Universitetshospital. Initiativet er tildelt Danske Regioners pris Årets Borgerinddragende Initiativ 2018.

Læs mere

magasin

Borgernes Sundhedsvæsen - en kultur i forandring

Det nyskabende ved Borgernes Sundhedsvæsen består i den fælles vilje til at skabe forandring. Med dette magasin viser vi, hvordan Danske Regioner, de fem regioner og 14 organisationer i fællesskab er i gang med at udvikle sundhedsvæsenet, så fokus er på det, der er rigtigt for patient og pårørende.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

NSF_nanna.png
relaterede nyheder

Læs mere