Gå til indhold

Det nationale kvalitetsprogram

Danske Regioner har sammen med regeringen og KL søsat et nationalt kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer:

• 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
• Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder
• Et nationalt ledelsesprogram

Andre elementer er systematisk inddragelse af patienter og pårørende, værdibaseret styring og arbejdet med sundhedsdata.

Der er desuden udarbejdet et E-læringskursus, der gennem syv lektion introducerer til forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.  

Læs mere:

Nationale mål

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet udgør en af hjørnestenene i det nationale kvalitetsprogram.

Målene er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål.

Lokale mål og indsatser skal forankre de nationale mål i kommuner og regioner og adressere konkrete lokale kvalitetsudfordringer.

Den lokale forankring på de enkelte sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og i praksissektoren er et helt centralt element i kvalitetsprogrammet. 

Læs mere:

Lærings- og kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams udgør et andet vigtigt element i det nye kvalitetsprogram. Lærings- og kvalitetsteam er etableret på tværs af regionerne og kommuner. Et lærings- og kvalitetsteam består af et netværk af relevante afdelinger/enheder og en ekspertgruppe med førende klinikere, eksperter i forandring, data osv.

Lærings- og kvalitetsteams skal understøtte, at der sker kvalitetsforbedringer på udvalgte områder med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation. Det er planen, at der skal etableres 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams om året.

Det første område, som er afsluttet, er:

  • Rationelt brug af antibiotika

De fire igangværende lærings- og kvalitetsteams er: 

  • Det specialiserede palliative område
  • Apopleksi
  • Hoftenære lårbensbrud
  • Børn og unge med ADHD (sat i bero)

De næste fire områder, hvor der skal igangsættes LKT'er, er:

  • Perioperativ optimering af akutte højrisiko abdominalkirurgiske patienter
  • Type 1-diabetes hos børn og unge
  • Tvang i psykiatrien 
  • KOL

Læs mere:

Nationalt ledelsesprogram på sundhedsområdet

Ledere i sundhedsvæsenet skal have stærkt fokus på at skabe forbedringer af kvaliteten. For at understøtte det er der igangsat et nationalt ledelsesprogram, som fokuserer på ledelse af kvalitetsforbedring. Programmet er målrettet ledere af ledere i sundhedsvæsenet og omfatter både kommunale og regionale ledere.

Et konsortium bestående af LEAD og Implement Consulting Group står for at gennemføre det nationale ledelsesprogram.

Det fjerde hold ledere fra sundhedsvæsenet påbegyndte ledelsesprogrammet primo 2020.

Se film:

 Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af EFS