Gå til indhold

Det nationale kvalitetsprogram

Danske Regioner har sammen med regeringen og KL søsat et nationalt kvalitetsprogram

Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer:

 • 8 nationale mål for sundhedsvæsenet
 • Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder
 • Et nationalt ledelsesprogram

Andre elementer er systematisk inddragelse af patienter og pårørende, værdibaseret styring og arbejdet med sundhedsdata.

Der er desuden udarbejdet et E-læringskursus, der gennem syv lektioner introducerer til forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.  

Læs mere:

Nationale mål

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet udgør en af hjørnestenene i det nationale kvalitetsprogram.

Målene er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål.

Lokale mål og indsatser skal forankre de nationale mål i kommuner og regioner og adressere konkrete lokale kvalitetsudfordringer.

Den lokale forankring på de enkelte sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og i praksissektoren er et helt centralt element i kvalitetsprogrammet. 

Læs mere:

Lærings- og kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams udgør et andet vigtigt element i det nye kvalitetsprogram. Lærings- og kvalitetsteam er etableret på tværs af regionerne og kommuner. Et lærings- og kvalitetsteam består af et netværk af relevante afdelinger/enheder og en ekspertgruppe med førende klinikere, eksperter i forandring, data osv.

Lærings- og kvalitetsteams skal understøtte, at der sker kvalitetsforbedringer på udvalgte områder med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation. Det er planen, at der skal etableres 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams om året.

De afsluttede LKT områder er:

 • Rationelt brug af antibiotika
 • Det specialiserede palliative område
 • Apopleksi
 • Hoftenære lårbensbrud
 • Børnediabetes
 • Tvang i psykiatrien

De tre igangværende lærings- og kvalitetsteams er: 

 • Akut Kirurgi
 • KOL

De områder der er under forberedelse er:

 • LKT Sammenhængende hoftebrudsforløb

Læs mere:

Nationalt ledelsesprogram i sundhedsvæsenet

Det nationale ledelsesprogram er et af delelementerne i Det nationale kvalitetsprogram. Ledelsesprogrammet skal klæde ledere i sundhedsvæsenet på til at lede skiftet fra kvalitetskontrol til fokus på løbende dataunderstøttet læring. Frem til marts 2021 har i alt fire hold været igennem den første version af programmet. Selve programmet har været eksekveret af private konsulenthuse. 

I forsommeren 2021 blev det besluttet at nedsætte en tværsektoriel gruppe, som skal udvikle en opdateret version af ledelsesprogrammet. Arbejdet med opdateringen forløber planmæssigt. Næste hold af programmet forventes af starte op september 2022.

Formålet med næste version af programmet er fortsat at give ledere i sundhedsvæsenet kompetencer til at omsætte visionerne i det nationale kvalitetsprogram til det daglige arbejde i praksis - herunder kompetencer inden for ledelse af kultur, struktur og organisation.

Der lægges vægt på at udbrede et fælles sprog og tilgang på tværs af sektorer for, hvordan der arbejdes med kvalitet i sundhedsvæsenet. Herunder vil der være fokus på at styrke tværsektorielt arbejde samt på det lokale arbejde med dataunderstøttede kvalitetsforbedringer. Det gælder både udbredelse af dataunderstøttede forbedringsmetoder, metoder til systematisk inddragelse af patienter og pårørende samt metoder til at skabe sammenhængende patientforløb.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Martin Bredgaard Sørensen
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Portræt af Catherina Bozorgi