Det nationale kvalitetsprogram

Danske Regioner har sammen med regeringen og KL søsat et nationalt kvalitetsprogram.

 

Kvalitetsprogrammet består af tre hovedelementer:

• 8 nationale mål for sundhedsvæsenet.
• Etablering af lærings- og kvalitetsteams på udvalgte områder.
• Et nationalt ledelsesprogram

Andre elementer er systematisk inddragelse af patienter og pårørende, værdibaseret styring og arbejdet med sundhedsdata.

Der er desuden udarbejdet et E-læringskursus, der gennem syv lektion introducerer til forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet.  

Læs mere og tilgå E-læringskursus for forbedringsarbejde

Nationale mål

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet udgør en af hjørnestenene i det nationale kvalitetsprogram.

Målene er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Der er udvalgt en række indikatorer, som konkretiserer de overordnede mål.

Lokale mål og indsatser skal forankre de nationale mål i kommuner og regioner og adresseree konkrete lokale kvalitetsudfordringer.

Den lokale forankring på de enkelte sygehusafdelinger, i de kommunale sundhedsindsatser og praksissektoren er et helt centralt element i kvalitetsprogrammet. 

Læs mere i: Nationale mål for sundhedsvæsenet (pdf)

Lærings- og kvalitetsteams

Lærings- og kvalitetsteams udgør et andet vigtigt element i det nye kvalitetsprogram. Lærings- og kvalitetsteam er etableret på tværs af regionerne og kommuner. Et Lærings- og kvalitetsteam består af et netværk af relevante afdelinger/enheder og en ekspertgruppe med førende klinkere, eksperter i forandring, data osv.

Lærings- og kvalitetsteams skal understøtte, at der sker kvalitetsforbedringer på udvalget området med utilfredsstillende kvalitet eller uønsket variation. Det er planen, at der skal etableres 2-3 nye lærings- og kvalitetsteams om året.

De  første tre områder, hvor der er igangsat lærings- og kvalitetsteams er: 

  • Det specialiserede palliative område
  • Apopleksi
  • Rationel brug af antibiotika

Læs mere om lærings- og kvalitetsteams på: www.kvalitetsteams.dk

Nationalt ledelsesprogram på sundhedsområdet

Ledere i sundhedsvæsenet skal have stærkt fokus på at skabe forbedringer af kvaliteten. For at understøtte det er der igangsat et nationalt ledelsesprogram, som fokuserer på ledelse af kvalitetsforbedring. Programmet er målrettet ledere af ledere i sundhedsvæsnet, og omfatter både kommunale og regionale ledere..

Et konsortium bestående af LEAD og Implement Consulting Group står for at gennemføre det nationale ledelsesprogram.

 

Det første hold ledere fra sundhedsvæsenet er allerede godt i gang med ledelsesprogrammet, og der afholdes kick-off for det næste hold til marts 2018.  

Se film om:

Det nationale ledelsesprogram

Forløb for Det nationale ledelsesprogram

 

Læs mere:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Bodil Bjerg (BBJ)