Gå til indhold

Prioritering

Stigende udgifter til øget aktivitet og nye behandlingsmuligheder er en udfordring for vores sundhedsvæsen. Regionerne vil derfor sikre den bedste anvendelse af ressourcerne i sundhedsvæsenet.

Nye og dyrere behandlingsmuligheder kombineret med lavere vækstrater i samfundet og en befolkning, som bliver ældre og mere behandlingskrævende, er med til at presse vores sundhedsvæsen.

Vi har ikke uanede ressourcer, og et tilvalg et sted i sundhedsvæsnet vil som oftest betyde et fravalg et andet sted. Det er vigtigt at sikre, at prioriteringen sker på et oplyst og afbalanceret grundlag i samspil med patienter og andre relevante parter.

Hidtil har debatten om prioritering primært fokuseret på lægemidler. Spørgsmålet om prioritering er imidlertid relevant for hele sundhedsvæsenet. 

 

Medicinrådet - model for vurdering af medicin

På lægemiddelområdet har Danske Regioners bestyrelse fra d. 1. januar 2017 nedsat Medicinrådet. Medicinrådet anbefaler på baggrund af nye sygehuslægemidlers effekt og omkostninger, om det skal anvendes som standardbehandling i det danske sundhedsvæsen.

Medicinrådet vurderer også ny og eksisterende medicin i forhold til, hvordan forskellige lægemidler inden for samme terapiområde skal placeres i behandlingsvejledninger. 

Ny medicin vurderes i løbet af 12-16 uger, men Medicinrådet udarbejder nye behandlingsvejledninger på 6 til 8 måneder.

Danske Regioners bestyrelse har i forbindelse med, at man har etableret Medicinrådet haft fokus på Folketingets 7 overordnet principper for prioritering af sygehusmedicin:  

  • Ny medicin skal have en gavnlig effekt for patienterne i forhold til eksisterende medicin
  • Fortsat hurtig ibrugtagning af lægemidler i Danmark
  • Armslængdeprincip til det politiske system
  • Åbenhed og transparens omkring vurderinger og beslutninger
  • Inddragelse af omkostninger i beslutninger om ibrugtagning af medicin
  • Fokus på dokumentation og effekt
  • Lige adgang for patienter til medicin
  • Patientinddragelse

Medicinrådet har en selvstændig hjemmeside: www.medicinraadet.dk

Evaluering og høring over ændringer af Medicinrådet

Der er i 2019 gennemført en ekstern evaluering af Medicinrådet. Overordnet viser evalueringen, at Medicinrådet har haft effekt og lever op til sit formål og de politiske rammebetingelser, der er opstillet for arbejdet i Medicinrådet. Der udpeges i evalueringen dog også enkelte forbedringspotentialer. Evalueringen kan læses her: Evaluering af Medicinrådet

Danske Regioner ønsker bl.a. på baggrund af den eksterne evaluering at gennemføre en række ændringer af Medicinrådet. I den forbindelse er der fremsendt høring over ændringerne til Medicinrådets interessenter. Høringen kan læses her: Høring vedrørende ændring af Medicinrådet

De indkomne høringssvar fra Medicinrådets interessenter kan læses her:

Ny procesvejledning og metodevejledning for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler 

Danske Regioners bestyrelse besluttede i november 2019 på baggrund af en ekstern evaluering af Medicinrådet at ændre Medicinrådets metodegrundlag, så vurderinger af nye lægemidler fremover som udgangspunkt skal ske ved brug af kvalitetsjusterede leveår (QALY).

Der foreligger nu et udkast til ny metodevejledning og procesvejledning for Medicinrådets vurdering af nye lægemidler, som er sendt i høring.

De indkomne høringssvar fra Medicinrådets interessenter kan læses her: