Gå til indhold

Socialområdet

Det er et samfundsansvar, at borgere med handicap og komplekse sociale problemer tilbydes den hjælp, som passer til deres konkrete, individuelle behov. Danske Regioner hilser derfor velkommen, at der skal gennemføres en evaluering af handicapområdet. Evalueringen skal se på organisering og finansiering af de højt specialiserede tilbud.

I dag har kommunerne det fulde myndigheds-, forsynings - og finansieringsansvar på det sociale område. Hovedparten af de sociale tilbud er kommunale, men derudover eksisterer der en række selvejende og regionale tilbud og institutioner. Regionerne er i dag leverandør af de tilbud, kommunerne efterspørger.

Regionerne har ansvaret for driften af ca. 4.500 dag- og døgnpladser for børn og voksne på socialområdet fordelt på 141 institutioner spredt ud over hele landet. De samlede årlige driftsudgifter er ca. 3,75 mia. kr.

Udvandet kvalitet med konsekvenser for borgerne
Siden kommunalreformen har der været en faldende efterspørgsel på højt specialiserede tilbud, selvom der ikke er færre borgere, der har brug for dem. Det gør det vanskeligt at fastholde og udvikle specialiseret faglig viden, hvilket udvander kvaliteten i mange tilbud. Et konkret eksempel er hjerneskadeområdet. Her er den ofte fremførte kritik, at borgere ikke i dag henvises til tilbud med tilstrækkelig specialiseret pædagogisk og sundhedsfaglig ekspertise.

Borgernes individuelle behov er afgørende
Der er aktuelt behov for en ny model, der sikrer, at borgere med komplekse udfordringer visiteres til det rette tilbud med den rette ekspertise, som passer til deres individuelle behov.

Danske Regioner foreslår, at der laves en specialeplan og en ny finansieringsmodel med de rette incitamenter, så borgere ikke kommer i klemme i systemet. En ny organisering skal være med til at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for at planlægge, drive og udvikle de højt specialiserede tilbud på baggrund af den nyeste viden på området.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel Lambach
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Anne-Mette Sønderby Bonde
Relaterede nyheder

Læs mere