Socialområdet

Regionerne har fokus på faglighed, kvalitet, effektivitet, evidens og metoder, der virker til gavn for den enkelte borger.

Regionerne deltager aktivt i udvikling af dokumentation og evidens i socialfagligt arbejde. Vi arbejder for at skabe bedre sammenhæng for borgere, som har behov for både en indsats i sundhedsvæsenet og en socialfaglig indsats.

Regionerne er leverandører af en bred vifte af tilbud på det specialiserede socialområde. Kommunerne er vores primære kunder. Målgrupperne er hovedsageligt mennesker med psykiatriske diagnoser, fysiske og/eller psykiske handicaps eller med hjerneskader, mennesker med forskellige kommunikationshandicaps såsom døvblinde eller stærkt hørehæmmede, mennesker med psykiatriske lidelser og misbrug eller mennesker med massive sociale problemer, som for eksempel hjemløse eller kvinder på krisecentre. Derudover er en væsentlig målgruppe unge kriminelle på de sikrede institutioner.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver
T 3529 8212
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
mikkel.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Katrine Stokholm,
Seniorkonsulent
T 3529 8490
M 2917 0863
E kst@regioner.dk
kst.png
Relaterede nyheder

Læs mere

Regeringen skaber usikkerhed for nogle af samfundets mest udsatte borgere

Det er uansvarligt overfor både brugere, pårørende og ansatte, at regeringen med en ny undersøgelse skyder hele det specialiserede socialområde til hjørne. Det mener Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Psykiatri- og Socialudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Pas nu på det højt specialiserede socialområde

Børn og unge med hjerneskade og voksne med fysiske handicap er nogle af dem, der risikerer dårligere hjælp som konsekvens af regeringens udspil til sundhedsreform. Skal det ud til kommunerne, kan det svække kvaliteten af tilbuddene til borgerne, advarer Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Specialiseret hjælp til mennesker med handicap er i fare

Børn med spastiske lammelser og borgere med alvorlige skader efter voldsomme trafikulykker, hjerneblødninger og blodpropper er blandt dem, der risikerer at miste mulighed for specialiseret hjælp. "Dyrebar viden kan gå tabt, og det kan gå ud over brugerne", forudser Sophie Hæstorp Andersen, formand for social- og psykiatriudvalget i Danske Regioner.

Læs mere

Viden om et liv med diabetes skal samles og formidles bedre

Som en del af den nationale diabeteshandlingsplan lanceres et nyt initiativ, som skal være med til samle den viden, vi har om, hvordan sårbare mennesker med diabetes bedre kan mestre deres sygdom. Målet er at gøre indsatsen til mennesker med diabetes endnu bedre.

Læs mere