Gå til indhold

Socialområdet

Danske Regioners position på socialområdet indeholder et forslag til en ny organisering med øget regionalt ansvar på det højt specialiserede socialområde.

I dag har kommunerne det fulde myndigheds-, forsynings - og finansieringsansvar på det sociale område. Hovedparten af de sociale tilbud er kommunale, men derudover eksisterer der en række selvejende og regionale tilbud og institutioner. Regionerne er i dag leverandør af de tilbud, kommunerne efterspørger. Regionerne havde i 2021 ansvaret for driften af ca. 4.200 dag- og døgnpladser for børn og voksne på socialområdet fordelt på cirka 150 institutioner spredt ud over hele landet.

Regeringen har gennemført en evaluering på socialområde. Denne evaluering hilser Danske Regioner velkommen. Evalueringen omhandler det specialiseret socialområde, heriblandt områdets organisering og finansiering. Danske Regioner mener at der bør være højere ambitioner for de komplekse målgrupper og de højt specialiseret tilbud bør ligge i regionerne. 

Behov for en ny organisering

Danske Regioners position på socialområdet indeholder et forslag til en ny organisering med øget regionalt ansvar på det højt specialiserede socialområde.

I hovedtræk indebærer positionen et forslag om øget regionalt ansvar for udvalgte målgrupper, de højt specialiserede indsatser, visitation til højt specialiserede indsatser og vidensopsamling og vidensdeling.

En ny organisering skal sikre, at borgere med komplekse udfordringer visiteres til det rette tilbud med den rette ekspertise, som passer til borgernes individuelle behov.
Den skal også være med til at tydeliggøre, hvem der har ansvaret for at planlægge, drive og udvikle de højt specialiserede tilbud på baggrund af den nyeste viden på området.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel Lambach
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Thea Gade-Rasmussen
Relaterede nyheder

Læs mere

Indstil til Årets Patientoplevelse 2024

Med prisen ”Årets Patientoplevelse” hylder Danske Regioner for andet år i træk initiativer, der forbedrer patientens møde med sundhedsvæsenet. Årets tema er samarbejde med civilsamfundet. Prisen uddeles på Regionernes Politiske Topmøde i april 2024.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere

Debat: Kære sundhedsminister, husk den ”åbne dør” og omlæg de særlige pladser

Sophie Løhde er indstillet på at løse tomgangen på de særlige pladser i psykiatrien. Løsningen bør være en grundlæggende ændring af ordningen, så regionerne selv visiterer til pladserne.

Læs mere

Valgkamp fjerner ikke behovet for en specialeplan, hvis vi skal styrke hjælpen til mennesker med specialiserede behov

Trods en omfattende evaluering, en særdeles kritisk rapport fra Rigsrevisionen og et regeringsudspil om det specialiserede social- og handicapområde er der endnu ikke er sket positiv forandring. Nu er valgkampen skudt i gang. Danske Regioner appellerer til at et nyt Folketing samler tråden op fra det ikke færdiggjorte arbejde.

Læs mere