Socialområdet

Regionerne har fokus på faglighed, kvalitet, effektivitet, evidens og metoder, der virker til gavn for den enkelte borger.

Regionerne deltager aktivt i udvikling af dokumentation og evidens i socialfagligt arbejde. Vi arbejder for at skabe bedre sammenhæng for borgere, som har behov for både en indsats i sundhedsvæsenet og en socialfaglig indsats.

Regionerne er leverandører af en bred vifte af tilbud på det specialiserede socialområde. Kommunerne er vores primære kunder. Målgrupperne er hovedsageligt mennesker med psykiatriske diagnoser, fysiske og/eller psykiske handicaps eller med hjerneskader, mennesker med forskellige kommunikationshandicaps såsom døvblinde eller stærkt hørehæmmede, mennesker med psykiatriske lidelser og misbrug eller mennesker med massive sociale problemer, som for eksempel hjemløse eller kvinder på krisecentre. Derudover er en væsentlig målgruppe unge kriminelle på de sikrede institutioner.

 

Regionernes kvalitetsmodel for socialområdet

For at udvikle kvaliteten i de regionale sociale tilbud har regionerne i fællesskab udviklet og implementeret Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Kvalitetsmodellen består af tre dele, der tilsammen har til formål at indsamle og formidle viden om, hvad der virker i praksis. Første del- standardprogrammet - retter sig mod den pædagogiske praksis og stiller skarpt på, om ’vi gør det, vi siger, vi gør?’. Andel del omhandler brugernes og de pårørendes oplevelse og vurdering af den ydelse, de får. Endelig gennemføres kundeundersøgelser med henblik på at indsamle viden om samarbejdskommuners vurdering af kvaliteten og samarbejdet med de regionale sociale tilbud.

En uddybende beskrivelse af den fællesregionale kvalitetsmodel for det sociale område findes her:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver
T 3529 8212
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
mikkel.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Katrine Stokholm,
Seniorkonsulent
T 3529 8490
M 2917 0863
E kst@regioner.dk
kst.png
Relaterede nyheder

Læs mere