Udrednings- og behandlingsret

Når det kommer til valg af sygehus, ligger patientens valgmuligheder i udrednings- og/eller behandlingsretten. Patientrettighederne indebærer dels retten til hurtig udredning, dels det frie valg mellem de offentlige sygehuse, men også muligheden for at vælge et privathospital. Kvaliteten på udredningen og behandlingen, er et vigtigt element i de aftaler der indgås på tværs af regionerne med privathospitalerne

Under Ret til hurtig udredning kan du læse mere om hvad retten til at blive undersøgt og udredt hurtigt indebærer.

Under Sygehusvalg kan du læse mere om retten til frit at vælge mellem offentlige sygehusafdelinger (frit sygehusvalg), men også om hvornår man som patient har ret til at vælge et privathospital (udvidet frit sygehusvalg).

Under Samarbejde med privathospitaler kan du læse mere om hvilke type aftaler, der er indgået mellem regionerne/Danske Regioner og privathospitalerne.

Under Kvalitet på privathospitaler, kan du læse mere om rammerne for kvalitetsarbejdet med privathospitalerne.