Gå til indhold

Sygehusvalg

Der er frit og udvidet frit sygehusvalg i Danmark. Som patient kan man vælge at blive behandlet på en hvilken som helst offentlig afdeling. Man kan også vælge, at blive behandlet på et af de privathospitaler, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Frit sygehusvalg

Ved frit sygehusvalg har man ret til frit at vælge, at blive undersøgt eller behandlet på en hvilken som helst offentlig afdeling, eller på de foreningsejede specialsygehuse eller hospices som er nævnt i Sundhedslovens § 79 stk. 2 og 3. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor dette ikke er muligt som f.eks. ved særlige retslige forhold (hvis man er dømt). Men det kan også være, at den afdeling man som patient gerne vil henvises til ligger i en anden region, og på grund af overbeliggenhed, har lukket for tilgangen af patienter fra andre regioner. Endelig kan man som patient, have behov for en særlig specialiseret behandling som kun få afdelinger har tilladelse til at udføre, ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Foreningsejede specialsygehuse og hospices

Foreningsejede specialsygehuse og hospices som står i Sundhedsloven har man også frit valg til, at vælge. De vil sige at de foreningsejede specialsygehuse og hospices som står i Sundhedslovens § 79 stk. 2 og 3, kan man vælge, på de områder som de specifikt arbejder med. Det er den region, hvor det foreningsejede specialsygehuse og hospices ligger, som indgår en driftsoverenskomst på vegne af alle regionerne. Man kan som patient vælge, at blive henvist direkte fra sin praktiserende læge, til et af de foreningsejede specialsygehuse og hospices.

Udvidet frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg blev indført i 2002 for, at nedbringe ventetider på sygehusene og sikre patienterne en hurtigere behandling. I dag er det sådan, at man som patient kan blive udredt eller behandlet på et privathospital, hvis man har fået en tid til udredning eller behandling, som ligger mere end 1 måned ude i fremtiden, og der er et privathospital som har indgået aftale om denne udredning eller behandling. Danske Regioner indgår, på vegne af regionerne, aftale med de privathospitaler der ønsker at indgå en aftale om udvidet frit sygehusvalg. Der er dog enkelte områder, som ifølge loven, ikke kan indgås aftale om, bl.a. fertilitetsbehandling og genoptræning.

 

Læs om Kvalitet på privathospitalerne under Kvalitet på privathospitaler

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Jakob  Schelde Holde
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Oxlund Christoffersen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 4022 3091
E loc@regioner.dk
Billede af LOC
Relaterede nyheder

Læs mere

Illustration af pille hvor der er to talebobler med teksterne "Pris?" og "Effekt?"

Medicinrådet tager ny metode i brug

Medicinrådets nye metode er nu vedtaget af bestyrelsen i Danske Regioner. Lægemiddelvirksomheder skal bruge QALY-værdier, der er baseret på begrebet ”kvalitetsjusterede leveår”, når effekten af nye præparat skal vurderes af rådet.

Læs mere