Gå til indhold

Sygehusvalg

Der er frit og udvidet frit sygehusvalg i Danmark. Som patient kan man vælge at blive behandlet på en hvilken som helst offentlig afdeling. Man kan også vælge, at blive behandlet på et af de privathospitaler, som Danske Regioner har indgået aftale med.

Frit sygehusvalg

Ved frit sygehusvalg har man ret til frit at vælge, at blive undersøgt eller behandlet på en hvilken som helst offentlig afdeling, eller på de foreningsejede specialsygehuse eller hospices som er nævnt i Sundhedslovens § 79 stk. 2 og 3. Der kan dog være enkelte tilfælde, hvor dette ikke er muligt som f.eks. ved særlige retslige forhold (hvis man er dømt). Men det kan også være, at den afdeling man som patient gerne vil henvises til ligger i en anden region, og på grund af overbeliggenhed, har lukket for tilgangen af patienter fra andre regioner. Endelig kan man som patient, have behov for en særlig specialiseret behandling som kun få afdelinger har tilladelse til at udføre, ifølge Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Foreningsejede specialsygehuse og hospices

Foreningsejede specialsygehuse og hospices som står i Sundhedsloven har man også frit valg til, at vælge. De vil sige at de foreningsejede specialsygehuse og hospices som står i Sundhedslovens § 79 stk. 2 og 3, kan man vælge, på de områder som de specifikt arbejder med. Det er den region, hvor det foreningsejede specialsygehuse og hospices ligger, som indgår en driftsoverenskomst på vegne af alle regionerne. Man kan som patient vælge, at blive henvist direkte fra sin praktiserende læge, til et af de foreningsejede specialsygehuse og hospices.

Udvidet frit sygehusvalg

Udvidet frit sygehusvalg blev indført i 2002 for, at nedbringe ventetider på sygehusene og sikre patienterne en hurtigere behandling. I dag er det sådan, at man som patient kan blive udredt eller behandlet på et privathospital, hvis man har fået en tid til udredning eller behandling, som ligger mere end 1 måned ude i fremtiden, og der er et privathospital som har indgået aftale om denne udredning eller behandling. Danske Regioner indgår, på vegne af regionerne, aftale med de privathospitaler der ønsker at indgå en aftale om udvidet frit sygehusvalg. Der er dog enkelte områder, som ifølge loven, ikke kan indgås aftale om, bl.a. fertilitetsbehandling og genoptræning.

Læs om Kvalitet på privathospitalerne under Kvalitet på privathospitaler

Har du et spørgsmål til dine patientrettigheder?

Hvis du har spørgsmål til dine egne eller pårørendes patientrettigheder, kan du kontakte patientvejledningen i den region, som du/de bor i. Du kan finde deres kontaktoplysninger på følgende hjemmesider:

 

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lars Oxlund Christoffersen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 4022 3091
E loc@regioner.dk
Billede af LOC
Relaterede nyheder

Læs mere

illustration med teksten "Ulighed koster livskvalitet og menneskeliv - der skal handles nu"

Ulighed bør spille en central rolle i regeringens kommende sundhedsaftale

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed opfordrer regeringen til at sætte den sociale ulighed i sundhed højt på dagsordenen i arbejdet med den kommende sundhedsaftale. For det koster både menneskeliv og livskvalitet, at uligheden vokser.

Læs mere

Danmark vil være førende i brug af sundhedsdata

Parterne på sundhedsdataområdet er blevet enige om en fælles vision for strategisk samarbejde om bedre og mere sikker brug af sundhedsdata. Danske sundhedsdata er internationalt enestående, og nye teknologiske muligheder giver bedre muligheder for at anvende sundhedsdata til at forbedre sundhedsvæsenet og danskernes sundhed. En række udfordringer står dog i vejen for at opnå det fulde potentiale. Det vil parterne nu løse.

Læs mere

Lidt flere kvinder vil være regionalpolitikere

I alt 487 kvinder stiller op til regionalvalget i de fem regioner d. 16. november. Det er 47 flere end ved sidste valg, og svarer til, at 36,0 procent af kandidaterne er kvinder ved det kommende valg. Ved sidste regionalvalg -i 2017- var andelen af kvindelige kandidater over fire procentpoint lavere, nemlig 31,7 procent, og ved valget i 2013 var kun 28,8 procent af de opstillede kvinder.

Læs mere

Ny overenskomstaftale på plads: Praktiserende speciallæger skal tættere på patienterne

RLTN og FAPS har forhandlet en ny overenskomstaftale for de praktiserende speciallæger på plads. Aftalen gælder for perioden 2022-26 og sikrer blandt andet et betydeligt økonomisk løft, bedre speciallægedækning i yderområder, øget tilgængelighed for patienterne og en styrkelse af det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Nu kan du brevstemme til kommunal- og regionalvalget

Allerede nu begynder valget for en del af vælgerne: Fra i dag - tirsdag d. 5. oktober - er det nemlig muligt at brevstemme til kommunal- og regionalvalget d. 16. november. Valgforsker og professor Kasper Møller Hansen forudser, at andelen af brevstemmer stiger.

Læs mere