De nye ferieaftaler

RLTN og Forhandlingsfællesskabet blev ved OK-18 enige om to nye ferieaftaler, der træder i kraft 1. september 2020, og som herefter vil udgøre det samlede regelgrundlag for ferierettigheder på det regionale område.

Aftalerne implementerer de ændringer af ferieloven, som Folketinget vedtog i januar 2018, og som blandt andet indebærer, at alle rettigheder omfattet af ferieloven pr. 1. september 2020 overgår til optjening og afholdelse efter princippet om samtidighed, dvs. samtidig optjening og afholdelse af ferie. Reglerne om 6. ferieuge ikke er omfattet af ændringerne, dvs. at de gældende regler for 6. ferieuge videreføres.

Folketinget har vedtaget en overgangsordning, der skal sikre en smidig overgang til den nye ferieordning. Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet har udarbejdet en fælles vejledning, der skal understøtte overgangen til det nye feriesystem.

Vejledninger 

Overgangen til de nye ferieregler

Vejledningen har fokus på overgangen til det nye feriesystem, dvs. bl.a. på reglerne om opgørelse, indberetning, indbetaling/udbetaling til fonden, håndteringen af den samlede feriebetaling i overgangsperioden samt de særlige problemstillinger, der kan opstå ved overgangen til den nye ferieordning. Hent vejledning her:

De nye ferieregler 

RLTN og Forhandlingsfællesskabet har desuden aftalt at udarbejde en samlet vejledning om de to nye ferieaftaler. Denne vejledning vil indeholde uddybende beskrivelser og vejledning samt konkrete eksempler til forståelsen af reglernes anvendelse i praksis. Denne vejledning forventes udsendt ultimo 2019.

Pjece til medarbejdere

Forhandlingsfællesskabet, KL og Danske Regioner har samtidig udarbejdet en pjece, som kan udleveres til medarbejderne, og som kort forklarer de nye ferieregler og hvilken betydning overgangen har for den enkelte medarbejder. Hent pjecen her: 

Pjecen findes også i en power-point version, som kan hentes her:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

David Sembach Jensen (DSE)
Hvis du vil vide mere

Kontakt

relaterede nyheder

Læs mere