Gå til indhold

Arbejdsglæde og trivsel

Danske Regioner har stort fokus på de ansattes arbejdsglæde til gavn for borgere og patienter. Danske Regioner arbejder aktivt for at skabe de bedst mulige vilkår for de regionale medarbejdere og ledere.

Arbejdsglæde handler om den ansattes muligheder for at løfte kerneopgaven i samarbejde med andre. Samtidig rummer begrebet den ansattes oplevelse af det fysiske såvel som det psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsglæde kommer heller ikke af sig selv. Det kræver en langsigtet, fokuseret indsats fra både ledelse og medarbejdere side. Og det er netop det Danske Regioner arbejder for.

Trivselsmålinger

Regionerne foretager løbende trivselsmålinger. I disse undersøgelser spørges samtlige ansatte, og svarprocenten er generelt høj. Størstedelen af de ansatte svarer, at de er tilfredse med deres job som helhed.

På tværs af regionerne stilles derudover spørgsmål, der samles i et indeks for social kapital. Social kapital er en slags ’temperaturmåling’ på det psykiske arbejdsmiljø, der udtrykker medarbejdernes oplevelse af tillid, retfærdighed og samarbejde.

Den tværregionale opgørelse af hhv. jobtilfredshed og indeks for social kapital udgives, når en af regionerne har gennemført en trivselsmåling. Derfor er datapunkterne ikke samtidige.

Du kan læse tidligere rapporter om trivsel her:

 

Relaterede nyheder

Læs mere