Gå til indhold

Et godt arbejdsmiljø og arbejdets organisering

Gode eksempler på sammenhæng mellem organisering af arbejdet og et godt arbejdsmiljø.

Regionerne har nogle iboende arbejdsmiljøudfordringer, som gør at det altid vil være nødvendigt at have et særligt blik for det psykiske arbejdsmiljø tæt koblet til kerneopgaven og arbejdets organisering. Med vidensdeling for øje bringer dette inspirationshæfte et lille udpluk gode eksempler fra en næsten uendelig vifte med gode råd, vejledninger og praksisser fra de regionale arbejdspladser.

Eksemplerne i dette hæfte er ingenlunde udtømmende, og lignende indsatser kan på samtlige områder findes på tværs af de fem regioner. Fælles for de udvalgte eksempler er, at de alle tager udgangspunkt i arbejdet med kerneopgaven som indgang til at arbejde med arbejdsmiljøudfordringer og arbejdsmiljøforebyggelsen.

Dette hæfte har til formål at give regionerne og de regionale arbejdspladser inspiration til at arbejde med arbejdsmiljø i tæt relation til organiseringen af arbejdet og udførelsen af kerneopgaven.

Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet: Flere fuldtidsstillinger kan fremtidssikre sundhedsvæsnet

Flere på fuldtid er et af de greb, som bliver præsenteret i regeringens nyeste reformudspil ”Danmark kan mere III”. Udspillet har fokus på at få flere fra deltid til fuldtid i kommunerne, men det er man allerede i gang med i regionerne. Lokal dialog og kreativitet er vejen til at få mange flere deltidsansatte i regionerne op på fuld tid, skriver Heino Knudsen og Mona Striib.

Læs mere

Danmark kan sætte en stopper for bjerge af plastikemballage fra Europas hospitaler

Vær med til at sikre mindre plastikemballage fra hospitalerne til gavn for miljøet. Udbred regionernes grønne emballagekriterier. Ikke alene i Sønderborg, Stavanger og Stockholm, men i Stuttgart, Siena og Sevilla, skriver Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og Bertel Haarder, formand for Nordisk Råds danske delegation.

Læs mere

Kittel er cool

Sygeplejerskerne er en vigtig ressource i sundhedsvæsenet, som det er vigtigt både at kunne rekruttere og fastholde. Flere veje skal føre ind i afdelingerne og tæt på patienterne. Kittel skal være cool, skriver Danske Regioner i et debatindlæg.

Læs mere

Resultaterne af ny motivationsundersøgelse skal bidrage til at videreudvikle attraktive offentlige arbejdspladser

Den offentlige sektor skal også i fremtiden være et attraktivt sted at arbejde. Danske Regioner, KL, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Finansministeriet er derfor gået sammen om at undersøge, hvad der motiverer medarbejderne i hele den offentlige sektor. Resultaterne fra undersøgelsen offentliggøres i dag.

Læs mere