Gå til indhold

Økonomisk Vejledning 2006

Danske Regioners Økonomisk Vejledning formidler information til regionerne om relevante emner inden for generel økonomisk politik og om specifikke økonomiske vejledninger, blandt andet til brug for budgetlægning

Økonomisk Vejledning er inddelt i 6 hovedområder og består af en række punkter under hvert område. Punkterne udsendes hvert kvartal.


1. Generel økonomisk politik

Danske Regioners udmeldinger om den generelle økonomiske politik, herunder overordnede udmeldinger om resultatet af regionernes budgetter og regnskaber samt likviditetsudviklingen samt forslag til finanslov, finanslovsaftale, statsministerens åbningstale, regeringsgrundlag mv. Derudover orienteres om regeringens udmeldinger af økonomisk betydning for regioner, herunder økonomiske målsætninger, nationale handlingsplaner mv.

 

2. Udviklingen i pris og løn, samt de gældende overenskomster

Danske Regioners udmeldinger om pris- og lønskøn. Skønnene er baseret på Finansministeriets konjunkturvurderinger, som udkommer 3-4 gange årligt. Her orienteres ligeledes om de indgåede og gældende overenskomster.

 

3. Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Danske Regioners udmeldinger om økonomiaftalernes indhold, bloktilskudsreguleringer, regulering af det generelle tilskud som følge af DUT-forhandlingerne.

 

4. Budget- og regnskabsregler samt revision 

Danske Regioners udmeldinger om ændringer i de regionale budget- og regnskabsregler. Der henvises i øvrigt til Budget- og Regnskabssystemet for regioner på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside. Orientering om Rigsrevisionens arbejde i relation til regionerne.

 

5. Finansiering af fællesregionale projekter mv.

Danske Regioners udmeldinger om regionernes bidrag til projekter, puljer mv., som regionerne har besluttet at iværksætte og finansiere i fællesskab. Herunder en samlet oversigt over regionernes overenskomstsrelaterede bidrag til personalepolitiske projekter mv.

 

6. Sektorspecifikke emner

Danske Regioners udmeldinger om emner, der vedrører specifikke konti i kontoplanen, herunder sektorspecifikke økonomiske oplysninger på det sociale område, udviklingsområdet, sundhedsområdet og psykiatriområdet samt økonomi (lån mv.).

 

Konto 1.10.01 Sygehuse

 

Konto 1.20 Sygesikring mv.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mie Falkensten Ekdahl,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2095 0875
E mfe@regioner.dk
Billede af MFE