Gå til indhold

Det tunge læs skal løftes af ’bære’dygtige regioner

Regionerne i de europæiske lande skal spille en stor rolle i arbejdet med den bæredygtige omstilling i EU.
Det er en af hovedlinjerne i de udtalelser, som over den sidste tid er vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalg.

En række udtalelser fra udvalget fokuserer dermed på de regionale og lokale myndigheder som drivkræfter for den bæredygtige omstilling. Regioner og kommuner er indblandet i implementeringen af mere end 65% af tiltagene vedrørende den bæredygtige omstilling. En indsats der bliver stadig mere og mere anerkendt i EU.

"Lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for implementering af de politiske beslutninger, både dem taget på EU-niveau, men også de nationale klima- og energiplaner. Derudover er regionerne gennem den tætte forbindelse til borgerne i stand til at uddanne og fremme bæredygtig adfærd, hvorfor de spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af den bæredygtige omstilling,” påpeger Danske Regioners internationale talsmand, Karsten Uno Petersen.

Regionsudvalgets udtalelser er både rettet mod overholdelse af Parisaftalen, medlemslandenes egne klima- og energiplaner og ikke mindst EU-Kommissionens oplæg fra januar ’På vej mod et bæredygtigt Europa’. Oplægget er EU’s forslag til en langsigtet strategi for den bæredygtige omstilling, og det sætter rammen for klima- og energipolitikken i EU og bidrager til overholdelsen af Parisaftalen - som alle medlemslande i 2015 underskrev.

Under Regionsudvalgets seneste plenarforsamling i slutningen af juni holdt Kyrki Katainen - Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne - et oplæg om bæredygtighed. Han påpegede, at hvis den bæredygtige omstilling skal lykkes, skal innovation og nyskabelse komme fra regionerne.

Kommissæren fremhævede en række væsentlige punkter fra Kommissionens meddelelse ’På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030’, hvor de lokale og regionale myndigheder skal bidrage til den bæredygtige omstilling. Han pegede på områder som uddannelse, cirkulær økonomi og innovative løsninger med blandt andet kunstig intelligens – et område hvor Region Hovedstaden tidligere er blevet nævnt som et godt eksempel af Kommissionen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Realdania, KL og regionerne sætter turbo på de danske kommuners klimakamp

I et helt nyt klimapartnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner inviteres samtlige af landets kommuner til at blive en del af klimaprojektet DK2020. Her skal de udvikle lokale klimaplaner med et ambitionsniveau, der lever op til Paris-aftalens mål og skriver dermed verdenshistorie i kampen for klimaet.

Læs mere

Regioner vil have grønne hospitaler i 2030

De danske hospitaler skal være grønne fyrtårne, og deres CO2-udledning skal reduceres med hele 75 pct. inden 2030. Sådan lyder målsætningen fra Danske Regioner i et nyt udspil, hvor bl.a. klimavenlige nybyggerier, varmeomlægning og hybrid-ambulancer skal være med til at indfri målet.

Læs mere

Regionerne skal have grønt lys til mere grøn omstilling

Regionerne vil forpligte sig på konkrete målsætninger og indsatser, mens staten forpligter sig på at opstille de rammer og regler, der er nødvendige for at øge den grønne omstilling i sundhedsvæsenet. Det skriver formand for Danske Regioners udvalg for Miljø og Ressourcer Heino Knudsen.

Læs mere

Planloven skal også tage hensyn til miljø, natur og klima

Evalueringen af planloven er en kærkommen anledning til at se på, om man kan sikre en endnu bedre balance på tværs af by og land – og samtidig bidrage til at løse de klima- og biodiversitetsudfordringer, vi står overfor. Det skriver miljøudvalgsformand, Heino Knudsen.

Læs mere