Gå til indhold

Det tunge læs skal løftes af ’bære’dygtige regioner

Regionerne i de europæiske lande skal spille en stor rolle i arbejdet med den bæredygtige omstilling i EU.
Det er en af hovedlinjerne i de udtalelser, som over den sidste tid er vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalg.

En række udtalelser fra udvalget fokuserer dermed på de regionale og lokale myndigheder som drivkræfter for den bæredygtige omstilling. Regioner og kommuner er indblandet i implementeringen af mere end 65% af tiltagene vedrørende den bæredygtige omstilling. En indsats der bliver stadig mere og mere anerkendt i EU.

"Lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for implementering af de politiske beslutninger, både dem taget på EU-niveau, men også de nationale klima- og energiplaner. Derudover er regionerne gennem den tætte forbindelse til borgerne i stand til at uddanne og fremme bæredygtig adfærd, hvorfor de spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af den bæredygtige omstilling,” påpeger Danske Regioners internationale talsmand, Karsten Uno Petersen.

Regionsudvalgets udtalelser er både rettet mod overholdelse af Parisaftalen, medlemslandenes egne klima- og energiplaner og ikke mindst EU-Kommissionens oplæg fra januar ’På vej mod et bæredygtigt Europa’. Oplægget er EU’s forslag til en langsigtet strategi for den bæredygtige omstilling, og det sætter rammen for klima- og energipolitikken i EU og bidrager til overholdelsen af Parisaftalen - som alle medlemslande i 2015 underskrev.

Under Regionsudvalgets seneste plenarforsamling i slutningen af juni holdt Kyrki Katainen - Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne - et oplæg om bæredygtighed. Han påpegede, at hvis den bæredygtige omstilling skal lykkes, skal innovation og nyskabelse komme fra regionerne.

Kommissæren fremhævede en række væsentlige punkter fra Kommissionens meddelelse ’På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030’, hvor de lokale og regionale myndigheder skal bidrage til den bæredygtige omstilling. Han pegede på områder som uddannelse, cirkulær økonomi og innovative løsninger med blandt andet kunstig intelligens – et område hvor Region Hovedstaden tidligere er blevet nævnt som et godt eksempel af Kommissionen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette portræt
Relaterede nyheder

Læs mere

Lad os lægge en sammenhængende plan for Danmarks arealer

Klimakrisen og naturkrisen kalder på mere og bedre planlægning. For hvis vi vil have mere fri natur, sikre kysterne mod oversvømmelser og reducere CO2-forbruget, bliver vi nødt til at træffe nogle aktive valg i prioriteringen af Danmarks arealer.

Læs mere

46 kommuner har meldt sig: Nu skal de lave lokale klimahandlingsplaner efter internationale standarder

Fra Ballerup og Viborg til Odense og Hjørring. Nu er der sat navne på de 46 nye kommuner, der sætter turbo på den lokale klimaindsats. Gennem projektet ’DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark’ skal de alle udvikle klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalen. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder interessen for overvældende.

Læs mere

Danske Regioner og Cyklistforbundet: Tænk cyklen ind i den grønne mobilitetsplan

Danskerne er kendt for at være en cykelglad nation. Alligevel viser de nyeste tal, at andelen af rejser på cykel er faldet med 20 procent siden 2014. En kommende grøn mobilitetsplan bør derfor indeholde en klar målsætning for cykelområdet: Antallet af cyklede kilometer skal stige med 20 procent frem mod 2030.

Læs mere

Knappe råstoffer skal bruges mere bæredygtigt

Overalt i landet er der brug for grus, sand og sten til at bygge nyt. Men ressourcerne er i fare for at slippe op, og derfor er vi Danske Regioner netop kommet med seks nye forslag til, hvordan vores råstofindvinding kan blive mere bæredygtig fremover.

Læs mere