Det tunge læs skal løftes af ’bære’dygtige regioner

Regionerne i de europæiske lande skal spille en stor rolle i arbejdet med den bæredygtige omstilling i EU.
Det er en af hovedlinjerne i de udtalelser, som over den sidste tid er vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalg.

En række udtalelser fra udvalget fokuserer dermed på de regionale og lokale myndigheder som drivkræfter for den bæredygtige omstilling. Regioner og kommuner er indblandet i implementeringen af mere end 65% af tiltagene vedrørende den bæredygtige omstilling. En indsats der bliver stadig mere og mere anerkendt i EU.

"Lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for implementering af de politiske beslutninger, både dem taget på EU-niveau, men også de nationale klima- og energiplaner. Derudover er regionerne gennem den tætte forbindelse til borgerne i stand til at uddanne og fremme bæredygtig adfærd, hvorfor de spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af den bæredygtige omstilling,” påpeger Danske Regioners internationale talsmand, Karsten Uno Petersen.

Regionsudvalgets udtalelser er både rettet mod overholdelse af Parisaftalen, medlemslandenes egne klima- og energiplaner og ikke mindst EU-Kommissionens oplæg fra januar ’På vej mod et bæredygtigt Europa’. Oplægget er EU’s forslag til en langsigtet strategi for den bæredygtige omstilling, og det sætter rammen for klima- og energipolitikken i EU og bidrager til overholdelsen af Parisaftalen - som alle medlemslande i 2015 underskrev.

Under Regionsudvalgets seneste plenarforsamling i slutningen af juni holdt Kyrki Katainen - Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne - et oplæg om bæredygtighed. Han påpegede, at hvis den bæredygtige omstilling skal lykkes, skal innovation og nyskabelse komme fra regionerne.

Kommissæren fremhævede en række væsentlige punkter fra Kommissionens meddelelse ’På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030’, hvor de lokale og regionale myndigheder skal bidrage til den bæredygtige omstilling. Han pegede på områder som uddannelse, cirkulær økonomi og innovative løsninger med blandt andet kunstig intelligens – et område hvor Region Hovedstaden tidligere er blevet nævnt som et godt eksempel af Kommissionen.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T 3529 8367
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
asger.png
Kontakt

Hvis du vil vide mere

INTET BILLEDE
Relaterede nyheder

Læs mere

Samarbejde styrker klimaindsats

Der er brug for et styrket samarbejde om klimaindsatsen på tværs af regioner og kommuner. - Det vil give en bredere og mere effektiv klimaindsats, mener Heino Knudsen, der er formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer

Læs mere

Miljøindsatsen har ikke brug for mere centralisering og mindre demokrati

Den første delaftale om sundhedsreformen vil flytte regionernes miljøindsats væk fra folkevalgte og ind til statslige embedsmænd i Miljøstyrelsen. ”Regeringen bør afsætte flere midler til indsatsen frem for at kaste miljøområdet ud i en langvarig centraliseringsøvelse, der koster tid og penge,” lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Tænk dig om – du bor ovenpå dit drikkevand

Regionerne i Danmark beskytter hver dag borgerne, grundvandet og miljøet mod risikoen fra jordforurening. Det er en stor og vigtig samfundsopgave, som vi gerne vil sætte fokus på Vandets Dag, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere

Klimaområdet mangler en ansvarsbevidst ejer

Klimaområdet mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar. Et skridt i den rigtige retning er ifølge fem førende klimaeksperter helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol. God idé - det vil sikre en stærkere klimaindsats, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere