Gå til indhold

Det tunge læs skal løftes af ’bære’dygtige regioner

Regionerne i de europæiske lande skal spille en stor rolle i arbejdet med den bæredygtige omstilling i EU.
Det er en af hovedlinjerne i de udtalelser, som over den sidste tid er vedtaget af Det Europæiske Regionsudvalg.

En række udtalelser fra udvalget fokuserer dermed på de regionale og lokale myndigheder som drivkræfter for den bæredygtige omstilling. Regioner og kommuner er indblandet i implementeringen af mere end 65% af tiltagene vedrørende den bæredygtige omstilling. En indsats der bliver stadig mere og mere anerkendt i EU.

"Lokale og regionale myndigheder er ansvarlige for implementering af de politiske beslutninger, både dem taget på EU-niveau, men også de nationale klima- og energiplaner. Derudover er regionerne gennem den tætte forbindelse til borgerne i stand til at uddanne og fremme bæredygtig adfærd, hvorfor de spiller en vigtig rolle i gennemførelsen af den bæredygtige omstilling,” påpeger Danske Regioners internationale talsmand, Karsten Uno Petersen.

Regionsudvalgets udtalelser er både rettet mod overholdelse af Parisaftalen, medlemslandenes egne klima- og energiplaner og ikke mindst EU-Kommissionens oplæg fra januar ’På vej mod et bæredygtigt Europa’. Oplægget er EU’s forslag til en langsigtet strategi for den bæredygtige omstilling, og det sætter rammen for klima- og energipolitikken i EU og bidrager til overholdelsen af Parisaftalen - som alle medlemslande i 2015 underskrev.

Under Regionsudvalgets plenarforsamling i slutningen af juni holdt Kommissionens næstformand og kommissær med ansvar for beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne - et oplæg om bæredygtighed. Her blev det påpeget at hvis den bæredygtige omstilling skal lykkes, skal innovation og nyskabelse komme fra regionerne.

Kommissæren fremhævede en række væsentlige punkter fra Kommissionens meddelelse ’På vej mod et bæredygtigt Europa i 2030’, hvor de lokale og regionale myndigheder skal bidrage til den bæredygtige omstilling. Herunder var områder som uddannelse, cirkulær økonomi og innovative løsninger med blandt andet kunstig intelligens – et område hvor Region Hovedstaden tidligere er blevet nævnt som et godt eksempel af Kommissionen.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Asger Andreasen,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0907
E asa@regioner.dk
Billede af Asger
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Silhouette portræt
Relaterede nyheder

Læs mere

Debatindlæg: Kære nye regering: Regionerne har en vigtig rolle at spille i den kommende nationale klimatilpasningsplan

1,8 meter. Så meget kan havet omkring de danske kyster stige frem mod år 2150. Det viser en ny analyse fra GEUS. Det kan lyde som en udfordring, der ligger langt ude i fremtiden, men så lang tid har vi ikke til at forberede os.

Læs mere

Norden skal gøre Europas emballage grønnere

Miljøhensyn og konkurrence går hånd i hånd i de nordiske indkøbskriterier på hospitalsområdet udviklet af de fem danske regioner. Kriterierne kan effektivt begrænse emballagemængderne fra Europas hospitaler – ikke mindst plastik, skriver Anders Kühnau og Bertel Haarder i AvisenDanmark.

Læs mere

Debatindlæg: Vandet kommer - vi skal lave planer, der kan prioritere klimatilpasningen

Danmark har brug for, at det er de rigtige løsninger, vi sætter i gang. Først og fremmest for at sikre en omkostningseffektiv klimatilpasning – bl.a. så der også er midler til dele af klimaindsatsen, der handler om at nedbringe CO2-udledningerne – men i ligeså høj grad for at sikre en sammenhængende og effektiv indsats, der beskytter borgere og centrale samfundsværdier, skriver Danske Regioners udvalg for miljø og klima.

Læs mere

Regeringen, Danske Regioner og KL er enige om at spare på energien i det offentlige

Vi står i en alvorlig energikrise – ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Krisen gør omstilling til grøn varme og vedvarende energi endnu mere presserende, men vi har også brug for at spare på energi. Derfor går det offentlige nu forrest.

Læs mere