Miljø og Ressourcer

Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre danskernes sundhed og det grundvand, der bruges til drikkevand, og at beskytte vores overfladevand og natur.

Kortlægningen af forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra jordforurening, så indsatsen med undersøgelser og oprensning kan prioriteres bedst muligt. Der er ingen nemme løsninger, og det tager tid at sikre overblik og viden.

Regionerne har kendskab til næsten 17.000 forurenede grunde. De skal undersøges for at finde ud af, om de er forurenede eller ej.

Særligt har regionerne fokus på knap 8.000 grunde, fordi de enten kan true menneskers sundhed eller grundvandet.

Læs mere:

Grundvand

Regionerne arbejder for rent drikkevand, og har i samarbejde med staten, kommunerne og vandforsyningerne ansvaret for at beskytte grundvandet.

Danmark er et af de få lande i verden, der udelukkende bruger grundvand til drikkevand. Vandet leveres af ca. 2.600 almene vandværker over hele landet.

Det er dermed en forudsætning, at det grundvand, der pumpes op, er fri for miljøfremmede stoffer, før det sendes ud til forbrugerne.

Råstoffer 

Med kommunalreformen i 2006 fik regionerne opgaven med at kortlægge råstoffer, udarbejde råstofplaner samt at give tilladelse til og føre tilsyn med råstofindvinding. Staten er myndighed når det gælder indvinding til havs.

De primære forekomster af råstoffer i Danmark er grus, kalk, kridt, sand, sten og ler. Med fortsat udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for materialer til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Regionerne har til stadighed udfordringer med at udpege nye områder til indvinding af råstoffer, da mange interesser kæmper om de begrænsede arealer. Derfor er regionerne fortalere for, at der udarbejdes en national strategi for råstofindvinding, så ressourcen forvaltes forsvarligt.

Læs mere 

 

 

Danish Soil Partnership

Danish Soil Partnership (DSP) er et initiativ taget af regionerne i dialog med industrien og forskningsinstitutionerne på området. Hensigten er at skabe vækst og arbejdspladser inden for jordforureningsløsninger - samtidig med at regionerne bliver bedre til at løse deres myndighedsopgave.

Regionerne er samlet den største aktør på det danske marked. Derfor kan regionerne med en intelligent offentlig efterspørgsel bidrage til et renere miljø, bl.a. ved at udvikle nye løsninger, der kan skabe grøn vækst.

Læs mere:

 

Magasin

Miljø og Ressourcer

Miljø - magasin.png (1)

Bladet ”Miljø og Ressourcer” udgives af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. 

Bladet udkommer på tryk og elektronisk 4 gange om året og indeholder bl.a. aktuelle artikler om administration, ny lovgivning, forskning og nye teknikker inden for jordforurening, grundvand og råstoffer.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

BVI.jpg
Miljø og ressourcer

Relaterede nyheder

Stigende forbrug af råstoffer truer med at tømme grusgravene

Forbruget af råstoffer forventes at stige med 50 procent frem mod 2040. Samtidig er grusgravene ved at være tomme. Det viser tal fra Danske Regioners nye råstofredegørelse. ”Der er brug for, at regeringen melder sig på banen, så vi kan få en fælles strategi for Danmarks råstoffer,” siger formand for Danske Regioners Miljøudvalg, Heino Knudsen.

Læs mere

Flere tilladelser til at bygge på forurenede grunde imødekommer boligpres

Siden 2009 er der sket næsten en fordobling i antallet af tilladelser til at bygge på forurenede arealer, blandt andet på grund af boligpresset i byerne. Det er der dog ikke noget problematisk i, da der stilles høje krav til bygherrernes håndtering af forureningen, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere

Omkostningerne for at rense grundvandet for pesticider vil blive op mod en milliard kroner

4000 steder og op mod 35.000 landbrug i Danmark kan der være punktforurenet med pesticider, viser ny opgørelse. Det vil koste op mod en milliard kroner at sikre rent drikkevand fremover, lyder den klare melding fra Danske Regioner.

Læs mere

Vores drikkevand er truet

Tusindvis af grunde er så forurenede, at grundvandskvaliteten er truet, viser ny redegørelse fra Danske Regioner. Regionerne arbejder året rundt for at beskytte grundvandet og oprense forurenede grunde, men problemet er stort, siger Heino Knudsen, formand for regionernes udvalg for miljø og ressourcer.

Læs mere