Miljø og Ressourcer

Danmarks fem regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne skal finde, undersøge og oprense de forurenede grunde. Formålet er at sikre danskernes sundhed og det grundvand, der bruges til drikkevand, og at beskytte vores overfladevand og natur.

Kortlægningen af forurenede grunde er fundamentet i regionernes arbejde med jordforurening. Den sikrer, at regionerne har overblik over truslerne fra jordforurening, så indsatsen med undersøgelser og oprensning kan prioriteres bedst muligt. Der er ingen nemme løsninger, og det tager tid at sikre overblik og viden.

Regionerne har kendskab til over 36.000 grunde, hvoraf ca. halvdelen er forurenede. Den anden halvdel skal undersøges for at finde ud af, om de er forurenede eller ej.

Særligt har regionerne fokus på knap 8.000 grunde, fordi de enten kan true menneskers sundhed eller grundvandet.

Læs mere:

Grundvand

Regionerne arbejder for rent drikkevand, og har i samarbejde med staten, kommunerne og vandforsyningerne ansvaret for at beskytte grundvandet.

Danmark er et af de få lande i verden, der udelukkende bruger grundvand til drikkevand. Vandet leveres af ca. 2.600 almene vandværker over hele landet.

Det er dermed en forudsætning, at det grundvand, der pumpes op, er fri for miljøfremmede stoffer, før det sendes ud til forbrugerne.

Råstoffer 

Med kommunalreformen i 2006 fik regionerne opgaven med at kortlægge råstoffer, udarbejde råstofplaner samt at give tilladelse til og føre tilsyn med råstofindvinding. Staten er myndighed når det gælder indvinding til havs.

De primære forekomster af råstoffer i Danmark er grus, kalk, kridt, sand, sten og ler. Med fortsat udvikling og vækst i samfundet, kan vi ikke undvære råstofferne. Råstofindvinding løser et samfundsmæssigt behov for materialer til bl.a. byggeri og vejanlæg.

Regionerne har til stadighed udfordringer med at udpege nye områder til indvinding af råstoffer, da mange interesser kæmper om de begrænsede arealer. Derfor er regionerne fortalere for, at der udarbejdes en national strategi for råstofindvinding, så ressourcen forvaltes forsvarligt.

Læs mere 

 

 

Danish Soil Partnership

Danish Soil Partnership (DSP) er et initiativ taget af regionerne i dialog med industrien og forskningsinstitutionerne på området. Hensigten er at skabe vækst og arbejdspladser inden for jordforureningsløsninger - samtidig med at regionerne bliver bedre til at løse deres myndighedsopgave.

Regionerne er samlet den største aktør på det danske marked. Derfor kan regionerne med en intelligent offentlig efterspørgsel bidrage til et renere miljø, bl.a. ved at udvikle nye løsninger, der kan skabe grøn vækst.

Læs mere:

 

Magasin

Miljø og Ressourcer

Miljø - magasin.png (1)

Bladet ”Miljø og Ressourcer” udgives af Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer. 

Bladet udkommer på tryk og elektronisk 4 gange om året og indeholder bl.a. aktuelle artikler om administration, ny lovgivning, forskning og nye teknikker inden for jordforurening, grundvand og råstoffer.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

BVI.jpg
Miljø og ressourcer

Relaterede nyheder

Miljøindsatsen har ikke brug for mere centralisering og mindre demokrati

Den første delaftale om sundhedsreformen vil flytte regionernes miljøindsats væk fra folkevalgte og ind til statslige embedsmænd i Miljøstyrelsen. ”Regeringen bør afsætte flere midler til indsatsen frem for at kaste miljøområdet ud i en langvarig centraliseringsøvelse, der koster tid og penge,” lyder det fra formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Læs mere

Tænk dig om – du bor ovenpå dit drikkevand

Regionerne i Danmark beskytter hver dag borgerne, grundvandet og miljøet mod risikoen fra jordforurening. Det er en stor og vigtig samfundsopgave, som vi gerne vil sætte fokus på Vandets Dag, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere

Klimaområdet mangler en ansvarsbevidst ejer

Klimaområdet mangler en myndighed med et klart og tydeligt ansvar. Et skridt i den rigtige retning er ifølge fem førende klimaeksperter helt åbenlys: At lade de fem regioner indtage den ledige myndighedsstol. God idé - det vil sikre en stærkere klimaindsats, skriver Heino Knudsen og Morten Weiss-Pedersen, formand og næstformand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Læs mere

Førende klimaeksperter ikke i tvivl: Regionerne bør spille en langt større rolle

I en ny rapport anbefaler fem klimaeksperter, at regionerne får en større rolle på klimaområdet. Det er vi helt klar til, hvis muligheden byder sig, siger miljøudvalgsformand i Danske Regioner, Heino Knudsen.

Læs mere