Gå til indhold

En styrket regional rolle i klimatilpasning

Regionerne har sammen med Danske Regioner udarbejdet et oplæg til en større regional rolle i klimatilpasningen

Borgere i hele landet oplever i stigende grad problemer med øgede vandmængder på grund af klimaforandringer. Regionerne og Danske Regioner har derfor udarbejdet et inspirationsoplæg, hvor der beskrives, hvorfor der er behov for en regionalt samlende aktør, og hvad denne rolle kan være. Regionalt-kommunalt samarbejde kan gøre en forskel på klimatilpasningsområdet. Disse samarbejder kan koordinere løsninger og læring på tværs af geografiske skel og skabe helhedsløsninger, der er fagligt funderede og hævet over lokalpolitiske hensyn. Pt. er de regionale-kommunale samarbejder, der findes, dog alene projektfinansierede og savner ophæng i lovgivningen og i et egentligt myndighedsansvar for regionerne.

Læs inspirationsoplægget her

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bente Villumsen,
Enhedsleder/Chefrådgiver
T
M 2399 2372
E bvi@regioner.dk
Billede af Bente Villumsen